ב"ה יום שבת ח' בתשרי תשע''ו ב"ה יום שבת ח' בתשרי תשע''ו
21.09.19 21.09.19 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו