ב"ה יום שלישי ח' בשבט תשע''ו ב"ה יום שלישי ח' בשבט תשע''ו
18.01.22 18.01.22 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו