ב"ה אור ליום ראשון ז' בחשון תשע''ו ב"ה אור ליום ראשון ז' בחשון תשע''ו
19.10.19 19.10.19 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו