ב"ה יום שני כ''ז 'באדר ב תשע''ו ב"ה יום שני כ''ז 'באדר ב תשע''ו
6.04.20 6.04.20 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו