ב"ה יום רביעי ח' בכסלו תשע''ו ב"ה יום רביעי ח' בכסלו תשע''ו
20.11.19 20.11.19 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו