ב"ה יום רביעי ט' בכסלו תשע''ו ב"ה יום רביעי ט' בכסלו תשע''ו
21.11.18 21.11.18 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו