ב"ה יום שני י''ד בניסן תשע''ו ב"ה יום שני י''ד בניסן תשע''ו
22.04.24 22.04.24 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו