ב"ה אור ליום שבת כ''ד בכסלו תשע''ו ב"ה אור ליום שבת כ''ד בכסלו תשע''ו
4.12.20 4.12.20 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו