ב"ה אור ליום ששי י''ב 'באדר א תשע''ו ב"ה אור ליום ששי י''ב 'באדר א תשע''ו
20.02.20 20.02.20 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו