ב"ה יום ראשון כ''ו 'באדר א תשע''ו ב"ה יום ראשון כ''ו 'באדר א תשע''ו
7.03.21 7.03.21 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו