ב"ה שבת קודש בתשרי תשע''ו ב"ה שבת קודש בתשרי תשע''ו
31.10.20 31.10.20 פרשת השבוע: האזינו פרשת השבוע: האזינו