צבעים

שימוש בצבעים

כתוםם טקסט זה כתוב בצבע כתום סוףף טקסט זה כתוב בצבע כתום
כתוםקטןן טקסט זה כתוב בצבע כתום ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע כתום ובקטן
ירוקק טקסט זה כתוב בצבע ירוק סוףף טקסט זה כתוב בצבע ירוק
ירוק-קטןן טקסט זה כתוב בצבע ירוק ובקטן סוףף
שים לב למקף (-) בהגדרת צבע ירוק קטן
טקסט זה כתוב בצבע ירוק ובקטן
אדוםם טקסט זה כתוב בצבע אדום סוףף טקסט זה כתוב בצבע אדום
אדוםקטןן טקסט זה כתוב בצבע אדום ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע אדום ובקטן
כחולל טקסט זה כתוב בצבע כחול סוףף טקסט זה כתוב בצבע כחול
כחולקטןן טקסט זה כתוב בצבע כחול ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע כחול ובקטן
שחורר טקסט זה כתוב בצבע שחור סוףף טקסט זה כתוב בצבע שחור
שחורקטןן טקסט זה כתוב בצבע שחור ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע שחור ובקטן
סגולל טקסט זה כתוב בצבע סגול סוףף טקסט זה כתוב בצבע סגול
סגולקטןן טקסט זה כתוב בצבע סגול ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע סגול ובקטן
אפורר טקסט זה כתוב בצבע אפור סוףף טקסט זה כתוב בצבע אפור
אפורקטןן טקסט זה כתוב בצבע אפור ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע אפור ובקטן
תכלתת טקסט זה כתוב בצבע תכלת סוףף טקסט זה כתוב בצבע תכלת
תכלתקטןן טקסט זה כתוב בצבע תכלת ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע תכלת והקטן
ורודד טקסט זה כתוב בצבע ורוד סוףף טקסט זה כתוב בצבע ורוד
ורודקטןן טקסט זה כתוב בצבע ורוד ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע ורוד ובקטן
חוםם טקסט זה כתוב בצבע חום סוףף טקסט זה כתוב בצבע חום
חוםקטןן טקסט זה כתוב בצבע חום ובקטן סוףף טקסט זה כתוב בצבע חום ובקטן

סיום | בחזרה