לפניך כל המכתבים שנמצאים כעת במחסנית

מומלץ להוריד את הקובץ למחשב שלך ולנקות את המחסניתהמחסנית ריקה