Manager report
ברוכים הבאים לפורום.

1. ביקורת מותרת ורצויה. שנאה - כלפי ארגון, עדה, אדם או ניק - אסורה. (הסבר: ביקורת היא ענינית לגופה של טענה, שנאה היא הבעת רגשות שליליים).
2. פרסום עובדות שלילי מותנה בהוכחה (מכתב מרב / משטרה / בית משפט) או כשהדבר כבר התפרסם בכלי תקשורת גדול אחר.
3. יש לשמור על כללי הצניעות כפי שהשכל הישר מבין.
4. אין לזלזל בדברי חז"ל.
5. אין לזלזל ברבנים, גם כאלו שאינם רבותיך.
6. תמונות נשים: כחלק מידיעה חדשותית, אפשר להכניס תמונות נשים בתנאי שאינם פרובוקטיביות, אך יש לשימם בלינק ולא כתמונה (וזאת על ידי הוספת סולמית בסוף כתובת התמונה) ולציין זאת בסמוך ללינק.
7. אין להשתמש בפורום כבמה לפרסומת.
8. אין לכתוב בפורום בשבתות ומועדי ישראל.
9. 'אאוטינג' - כתיבת רמזים לזהותו האמיתית של ניק - אסורים בכל אופן.
10. לכל בעיה או שאלה ניתן לפנות להנהלה באמצעות לחצן הדיווח או בהודעה פרטית. השגות על הניהול יבוצעו בהודעה פרטית אל המנהל; כך ורק כך.
11. בכתיבת ידיעות 'פוליטיות' בפורום בשם רבנים וגדולי תורה ללא מקור ברור, יש לציין בכותרת "לא מאומת".
12. כותבים חדשים בפורום אינם יכולים (טכנית) לפתוח אשכול חדש עד מלאת שלש ימים להרשמתם. משתמשים שנתקלים בימים אלו בבעיה גם בכתיבת תגובות - עיינו באשכול המפתח בראש הפורום, לפתרון הבעיה.
13. חתימה כשמה כן היא, מיועדת למידע או ביטוי אישי כלשהו. גודל החתימה לא יעלה על 70 פיקסלים לגובה ו300 לאורך. כמו כן אין להשתמש בחתימה לצורך רדיפת ניק אחר.

הוראת שעה: אין לפתוח אשכולות דעה בענייני יתד-הפלס. ידיעות ללא מקור, ניתן להביא אך ורק ניקים ותיקים (מעל חודש ומעל 100 תגובות).
כתבות ניתן להביא כרצונכם.