האתר המרכזי למכירת חמץ / 2011
לחץ כאן למקרא שאלות נפוצות

מכירת חמץ מכירת חמץ מכירת חמץ
הריני מיפה בזאת את כוחו של הרב ד"ר ישעיהו רוטר להיות שליח שלי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכור לגוי, בתאריך י"ד בניסן ה'תשע"א בעז"ה, את כל החמץ ותצורתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם. הודעה זו הנמסרת על ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה ותוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. ולהלן פרטי האישיים, והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו. ו/או כתובות נוספות של שולחיי.
          חובה לכתוב שם מלא ותעודת זהות
ת"ז: שמך:
טלפון: מייל:
כתובת הבית שבו החמץ / ניתן לכתוב כמה כתובות

אל תשכח לציין את העיר או הישוב ולא רק את הרחוב


נודה לכם אם תואילו לתמוך במשפחות נזקקות
התרומה אינה חובה
ש"ח סכום התרומה

מספר כרטיס אשראי
  תוקף כרטיס

בדיקת רישום       הלכות חמץ        תרופות כשרות       תרומה לגמ"ח       
הורד והדפס לעצמך את חוברת התרופות הכשרות לפסח 2011 תשע"א
לחץ על הקישור בעכבר אצבע ימין ובחר את האפשרות שמירת יעד בשם