הרב פטרובר
הגר"מ פטרובר שליט"א הוכתר כרב קהילה בקרית יובל
יוני וינברג | כתב 'אברכים'     ב"ה ז' בסיון תשע''ב   28.05.12

שמחה רבה בשכונה המתחרדת קרית יובל, כאשר הגאון רבי משה פטרובר שליט"א, התמנה כרב לקהילת איזור רח' שטרן והסביבה.

הגאון רבי משה פטרובר ידוע שנים רבות כראש כולל בירושלים וכתלמיד חכם מופלג, מתלמידיו של הגר"ש אויערבאך שליט"א.

כאמור, בשבוע שעבר התקיימה ההכתרה בביתו של הגר"ש אויערבאך שליט"א, ולאחר מכן נערכה סעודת מצוה בבית הכנסת ברחוב שטרן, בהשתתפות הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א ושאר רבניה של השכונה.

כיום מתגוררים בקרית יובל המתחרדת כ-1000 משפחות חרדיות, המתרכזות בשלשה איזורים עיקריים: קרית יובל מרכז - ואשר כרבה מכהן הרב צבי וידר שליט"א, תלמיד אחר של הגר"ש אויערבאך; קרית יובל עילית - הסמוכה לבית וגן, ושם מכהן הרב אהרן וינר שליט"א, חתן ראש ישיבת עטרת ישראל הג"ר ברוך מרדכי אזרחי שליט"א; ואיזור רח' שטרן, אשר בו כאמור הוכתר הרב משה פטרובר שליט"א.


[email protected]