הרב שפירא
מחברי ונותני ההסכמה לספר "תורת המלך" לא יועמדו לדין
חגי צביאלי | כתב "אברכים"     ב"ה ח' בסיון תשע''ב   29.05.12

עכשיו זה רשמי: מחברי הספר "תורת המלך", העוסק בהלכות הריגת גוי בעתות שלום ומלחמה, לא יועמדו לדין והתיק נגדם נסגר.

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט לסגור מחוסר ראיות את תיק החקירה נגד מחברי הספר "תורת המלך", העוסק בהלכות הריגת גוי בעיתות שלום ומלחמה.

המחברים, הרבנים יצחק שפירא ויוסף אליצור מישיבת 'עוד יוסף חי' שביצהר, וכן מספר רבנים שנתנו הסכמות לספר, נחקרו בחשד לעבירות של הסתה לאלימות והסתה לגזענות.

במכתב ששיגרה הפרקליטות למתלוננים בנושא נאמר, כי באשר לעבירת ההסתה לגזענות סבר וינשטיין שאין די ראיות להעמדה לדין, בשל הקושי להוכיח שהספר פורסם דווקא "מתוך מטרה להסית לגזענות".

זאת, משום שמדובר בחיבור תורני בן 230 עמודים שנועד לערוך בירור הלכתי תוך ציטוט מקורות הלכתיים ודיון בהם.

באשר לעבירת ההסתה לאלימות סבר וינשטיין שישנו קושי בהוכחת העבירה, הן במישור תוכנו של הפרסום והן במישור האפשרות הממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, כפי שנדרש בחוק. "הספר כתוב בצורה כללית, מופשטת ולא קונקרטית, ואין בו קריאה לביצוע מעשה אלימות", נאמר במכתב הפרקליטות.

עוד נכתב כי קיים קושי לשלול את הטענה שמדובר בספר העוסק בבירור הלכתי ולא בספר הפוסק הלכה. קושי נוסף הוא לקבוע שהספר מתיר לבצע פעולה על-ידי היחיד, להבדיל מפעולה על-ידי השלטון.

פרסום הספר ב-2009 עורר סערה בעקבות טענות שהוא מתיר הלכה למעשה לפגוע בערבים. ראשי הציונות הדתית, כמו גם הרב עובדיה יוסף והרב יוסף שלום אלישיב, מיהרו להתנער ממנו וגם אחד הרבנים שכתב הסכמה לספר חזר בו מהסכמתו.

סערה נוספת נגרמה כתוצאה ממעצרם של הרבנים הרב דב ליאור והרב יעקב יוסף, שנמנו על כותבי ההסכמות לספר.

בתנועת קוממיות בירכו על "ההחלטה המאוחרת", כלשונם, ומסרו: "כפי שאמרנו אז, החקירה נגד הרבנים אשר בראשם הרב דוב ליאור והרב יעקב יוסף הייתה חקירה פוליטית נטולת סמנים מקצועיים טהורים. הניסיון לחקור ציבור שלם דרך הרבנים איים על המוסכמות הדמוקרטיות בישראל. אנו שמחים כי מערכות המשפט היטיבו לרדת מן העץ המסוכן, ולסגור את תיק החקירה, ומוטב מאוחר מלעולם לא".


תגובת ארגון לעולם אדם: "מדובר בהחלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה. הספר תורת המלך הוא ספר הסתה לרצח חפים מפשע ומהווה תשתית ערכית למבצעי פעולות תג מחיר. הספר כותב שחור על גבי לבן כי יש לרצוח תינוקות גויים שמה יגדלו 'מקולקלים' ויהיה צורך להורגם. ההחלטה שלא להגיש כתב אישום מהווה הסכמה של המדינה לדברי הסתה פרועה לרצח. דמם של חפים מפשע שייפגעו כתוצאה מהסכמה זו יהיה על ידיו של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין".


קואליציית תג מאיר: "לא יעלה על הדעת שבמדינה דמוקרטית תותר הפצת כתבים, במיוחד כתבים דתיים, המתירים את דמם של בני אדם אחרים. ניתן רק לדמיין מה היה קורה אילו בית משפט אירופי היה מתיר הפצת כתבים דתיים המתירים את דמם של יהודים רק בשל היותם יהודים. אם ההחלטה תישאר על-כנה אנו נשים את מבטחנו בבית המשפט העליון".

בתמונה, הרב יצחק שפירא מובל באזיקים למעצר ולביה"מ