שר הדתות יעקב מרגי


שר הדתות מאיים אתפטר אם יכפו עלי לשלם משכורות לרפורמים
ישראל א. (חרדי כואב)| כתב "אברכים"     ב"ה ט' בסיון תשע''ב   30.05.12

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין הודיע כי מועצות אזוריות ברחבי הארץ יורשו להעסיק רבנים לא אורתודוקסים במימון המדינה.

החלטת היועץ באה כתשובה לעתירה לבג"ץ שהוגשה כבר בשנת 2005, בידי התנועה ליהדות מתקדמת.
בעתירה נטען כי יש לתת מענה לאנשים הדורשים שירותי דת אשר הינן כלשון העותרים "שירותים ליברליים". קרי: דרישה לשוויון תקציבי של רבנים לא-אורתודוכסים.

במסגרת הטיפול בעתירה הוחלט כי המענה יהיה בדרך של מתן תמיכה כלכלית בידי המדינה בגופים המעסיקים את 'הרבנים הלא אורתודוכסים' בגובה שכרם, כשהוחלט אז כי התמיכה תהיה בהתאם למבחנים שוויוניים שיפרסם משרד התרבות.

אך בכל זאת סוכם שאלו יוגדרו כ"רבני קהילות לא-אורתודוכסיות" ולא כ"ראשי קהילות" כפי שנרשמו עד היום.

עוד הכריע היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, כי להגדרה 'רב קהילה שאינה אורתודוכסית', לא תיהיה כל השפעה על שיקול דעת בעניינים דתיים, הלכתיים או אחרים.

בתגובה, הודיע אלון נוריאל - יועצו של השר מרגי, כי אם יאלצו את השר לשירותי דת יעקב מרגי לשלם שכר לרבנים לא אורתודוקסים יבקש השר מרגי ממרן הגר"ע יוסף להתפטר לאלתר מתפקידו. 

לעומת זאת ח"כ ניצן הורביץ ממר"צ בירך על ההתפתחות ואמר "הנה עוד דבר שאמרו לנו שבחיים לא יקרה - שיישבר המונופול האורתודוכסי ברבנות והמדינה תעסיק גם רבנים רפורמים וקונסרבטיבים. אז אחרי שבע שנים של מאבק זה קורה - רגע גדול במאבק למען פלורליזם וחופש דת.
היהדות בישראל נחטפה לפני שנים רבות על-ידי קבוצה קיצונית שמשתמשת בה כמכשיר פוליטי ומקור בלתי-נדלה לג'ובים. הגיע הזמן לשחרר אותה מאחיזת העסקנים החרדים" (עפרא לפומייהו י.א.)

[email protected]