המכון לרפואה משפטית


כל הרקמות שבמכון הלאומי לרפואה משפטית יובאו לקבורה
יאיר שפירא | כתב 'אברכים'     ב"ה י' בסיון תשע''ב   30.05.12

מנכ"ל משרד הבריאות בוועדת חוקה חוק ומשפט: כל הרקמות שבמכון יובאו לקבורה

בדיון שהתקיים היום (ג) בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בראשותו של ח"כ דודו רותם, התחייב מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו לכל הבקשות שהוצפו על ידי ארגון זק"א בפרשת שערוריית 8,200 הצנצנות עם דגימות איברים המוחזקים במכון הלאומי לרפואה משפטית.

עם חשיפת השערורייה יזמו ח"כ הרב אורי מקלב, הרב אברהם מיכאלי, אורית אדטו דיון בנושא. עפ"י דרישת וועדת חוקה חוק ומשפט, נדרש 'המכון' להגיש נוהל להסדרת העניין. אלא שאחרי עיון בטיוטה גילה ארגון זק"א ש'המכון' מתכוון להמשיך להשאיר אצלו חלק מכל איבר ואיבר, בפריסה של חלקים שהם פחות מ'כזית', ובכך להתיר זאת כביכול מבחינה הלכתית. בבחינת 'החוטא ייצא נשכר'.

עוד גילו זק"א בנוהל החדש: שעל פיו, חלקי הגופות ייטמנו בקבר אחים ומשפחה שתרצה לפתוח את קברו של יקירה תצטרך לשלם על כך.

בארגון זק"א מיהרו לפנות לגדולי ישראל ופוסקי הדור שפסקו כי אין שום היתר להשאיר ולו החתיכה הקטנה ביותר ללא קבורה, ושאין שום היתר לקבור את הדגימות וחלקי האיברים בקבר אחים, ועל כל אחד מהם להגיע לקבורה נפרדת עם האדם ממנו נלקחו.

ארגון זק"א עדכן את חברי הכנסת על חוות הדעת של פוסקי הדור. "הנוהל, בחלקו, נוגד את ההלכה ונותן גושפנקה להמשך ביזוי כבוד המת", כתב ח"כ הרב מקלב בבקשתו הדחופה לכינוס הוועדה. "אין מקום בהנחיה גורפת בלקיחת דגימות של כל חלקי הגופות הקיימות ולהשאירם במכון וזאת בשל חשש רחוק ביותר. חובתנו הערכית היא בהבאתם בהקדם לקבר ישראל בשלמות. עבור חלקי גופות אנו מסכנים את חיינו ואף משחררים מחבלים רבים וכאן למעלה מ-8,200 חלקי גופות מתגלגלות במכון", הוסיף הרב מקלב.

בדיון שלישי של הוועדה שהתקיים היום (ג), בהשתתפות חברי הכנסת היו"ר דודו רותם, הרב אורי מקלב, הרב אברהם מיכאלי, הרב ישראל אייכלר, אורית אדטו, מרינה סולודקין, מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו, הפתולוג ד"ר חן קוגל, יו"ר זק"א יהודה משי זהב. עמדו הח"כים על כך שכל מה נלקח יוחזר לקבורה, כולל הרקמות שהופרדו מחלקי הגופות, ומשפחה שתרצה לקבור את האיברים בקבר יקירם, המדינה היא זו שתישא בעלויות.

אחרי דיון סוער בו הושמעו טענות חריפות ביותר נגד 'המכון' והעומד בראשו פרופ' יהודה היס. התחייב מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו בשם ס. שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, שתינתן אפשרות לכל משפחה להביא את האיברים לקבורה בקבר יקירם ושהמדינה תישא בעלויות, כמו כן יפנה 'המכון' למשטרת ישראל לקבלת רשימה של 'התיקים המשטרתיים', בהם נדרשה נתיחה כדי לקבוע את סיבת המוות, וכל שאר הרקמות שהופרדו מהאיברים יובאו מיידית לקבורה. והשאר יובאו גם הם לקבורה תוך זמן קצר.

כמו כן הונחה מנכ"ל משרד הבריאות להמציא תוך חודשיים נוהל מסודר לגבי העתיד עם כללים ברורים, כולל נהלים לשימוש במכשיר ה-MRI שהותרם על ידי ארגון זק"א לסריקה דיגיטלית במקום נתיחה פולשנית, ובמקרים חריגים הגבלת שיטת הנתיחה של פרופ' היס, שמנתח בשיטת 'השלילה' שתי וערב רח"ל.

התחושה בין חברי הכנסת הדתיים ובארגון זק"א היא שבהנחיית ס. שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, עומדים אנו בפני שינוי היסטורי בכל מה שמתרחש ב'מכון', בצמצום משמעותי של ניתוחי המתים בישראל ובמעבר לשימוש במכשיר ה-MRI, כמו גם במניעת גזילת איברים ממתי ישראל.

בארגון זק"א מקווים שעם השלמת עבודתה של 'ועדת הבדיקה' שהוקמה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, לבדיקת התנהלותו של פרופ' היס לאורך השנים, יפוטר פרופ' היס ובכך תושלם המהפיכה למען כבוד המת.


roteravrech[email protected]