היועה"מ ויינשטיין


היועץ נגד המבקר: הוא לא אמר אמת!
חגי צביאלי | כתב "אברכים"     ב"ה י''א בסיון תשע''ב    1.06.12

עימות נוסף בין היועץ המשפטי לממשלה למבקר המדינה: היועץ יהודה וינשטיין מאשים את המבקר מיכה לינדנשטראוס, באופן המשתמע מדבריו, באי אמירת אמת במסגרת פרשת הרפז. הרקע לדברים הוא בקשת לינדנשטראוס מווינשטיין לחדש את החקירה הפלילית בפרשת הרפז בטענה שבועז הרפז מסר מידע חדש המעלה חשד למעשים פליליים מצד הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, עוזרו, אלוף משנה ארז וינר, ומעורבים אחרים.

בסביבתו של וינשטיין הופתעו מעצם הטענה שישנם חשדות לפלילים וכן מעיתויה המאוחר - לאחר שהמבקר העביר את טיוטת הדוח ליועץ בלי לציין שישנו חשד לפלילים. הם טענו כי לינדנשטראוס מגלגל את תפוח האדמה הלוהט אל היועץ לאחר שהבין שלא יספיק לסיים את כתיבת הדוח עד פרישתו. לינדנשטראוס כתב ליועץ בתגובה: "לאורך כל הדרך הובעו והובהרו על ידי אנשי משרדי ההיבטים הפליליים העולים מממצאי הביקורת."

בהמשך החריפה המתיחות בין שני האישים עם הודעתו של וינשטיין למבקר שהפרקליטות לא תייצג אותו בעתירה שהגיש נגדו ארז וינר לבג"ץ, בדרישה לקבל את כל החומרים ששימשו אותו לכתיבת דוח הביקורת.

שלשום, שבועיים לאחר מכתב התגובה של המבקר, החליט היועץ המשפטי להשיב במכתב חריף המבקש "להעמיד דברים על דיוקם," אך למעשה מאתגר את אמינותו של לינדנשטראוס. "לכל אורך הטיפול בפרשה, מראשיתה ועד סופה, במגעים השונים ביני לבינך ובין אנשי הפרקליטות לעובדי משרדך, לא נשמעו על ידך או על ידי מי מאנשיך טענות לפיהן היבטים פליליים העולים מפרשה זו צריכים להיבחן," כתב וינשטיין באופן המאשים את המבקר באי אמירת אמת. "טענות כאלה לא נשמעו, לא במפורש ולא במרומז, לא בכתב ולא בעל פה."

היועץ אף מונה את המפגשים שבהם הייתה למבקר ולאנשיו הזדמנות לציין שעלו חשדות לפלילים, אך לא רק שטענה זו לא עלתה, אלא שאנשי המבקר נשאלו במפורש על ידי אנשי הפרקליטות אם הבדיקה העלתה חשד למעשים פליליים, ואלו השיבו בשלילה. גם בפגישה של המבקר עם וינשטיין ופרקליט המדינה משה לדור הבהיר לינדנשטראוס כי טיוטת הדוח אינה מועברת בהתאם לסעיף החוק בו מוסר המבקר ממצאים עם חשד לפלילים. "האופן שבו התקיימו המגעים עמכם, עיון במכתבים שהוחלפו בינינו והודעות הדוברות שהוצאו מטעמך, מצביעים כולם על כך שאין ולא היה ולו רמז לכך שמשרד המבקר סבור שיש לפתוח בחקירה פלילית," כתב היועץ במכתבו. "להפך, הייתה אמירה מפורשת השוללת זאת."

בתוך כך נודע כי משרד המבקר העביר ביומיים האחרונים לפרקליטיו של וינר כאלף מסמכים נוספים על אלו שקיבל עד כה. המבקר נמנע מלהעביר לווינר רק שלושה סוגי חומרים: חומרים סודיים, שחשיפתם עלולה לפגוע בביטחון המדינה; חומרים שיש בהם לפגוע בצנעת הפרט של גורמים שונים; מסמכים ותמלילי עדויות שהמבקר התחייב בפני מוסרי המידע כי אלה לא יועברו לכל גורם חיצוני. החלקים הרלוונטיים לווינר בחומרים אלו נמסרו לו באמצעות פרפרזות.

במשרד המבקר מקווים כעת כי וינר ימשוך את עתירתו מבג"ץ ובכך ייתר את הדיון שאמור להתקיים ביום שני.

היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין


מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס