רבי נסים טולידאנו זצ"ל


ברוך דיין האמת • הגאון רבי נסים טולידאנו זצ"ל •
יוני וינברג | כתב 'אברכים'     ב"ה י''ד בסיון תשע''ב    3.06.12

במהלך השבת הסתלק לבית עולמו בבני ברק הגאון רבי נסים טולידאנו זצ"ל, ראש ישיבת "שארית יוסף" בבאר יעקב, וחבר מועצת גדולי התורה.
היה מגדולי תלמידיו של מרן הרב שך זצ"ל.
הנחיל לאלפי אלפי בני תורה ספרדים, את דרך הלימוד העיונית, כפי שקיבל מרבותיו בפוניבז'. גידל דורות של תלמידי חכמים ובני תורה מובהקים.
ת.נ.צ.ב.ה.