ראש הישיבה זצ"ל


בד"ה • ר"י כנסת חזקיהו, הגאון רבי דוד יצחק מן זצ"ל
יוני וינברג | כתב 'אברכים'     ב"ה ט''ו בסיון תשע''ב    5.06.12

לאחר מחלה קשה הסתלק היום (ב) למרומים ראש ישיבת כנסת חזקיהו, הגאון הצדיק רבי דוד יצחק מן זצ"ל.

הרב מן זצ"ל נולד בתל אביב בי"ב לחודש מנחם-אב תש"ד לאביו הגאון רבי מרדכי לייב מן זצ"ל, ששימש כראש ישיבת בית הלל בבני ברק. כאשר מלאו לו 13 שנים, הוא נכנס לישיבת פוניבז' שם התעלה בתורה וביראת שמים. בהגיעו לפרקו נשא לאישה את בתו של הגאון הנודע רבי אליהו אליעזר מישקובסקי זצ"ל, מי ששימש באותם ימים כראש ישיבת כנסת חזקיהו ורב היישוב כפר חסידים.

מיד לאחר נישואיו הצטרף לכולל בישיבת חותנו. עם הזמן התפרסם כתלמיד חכם מובהק ומתמיד עצום, וזמן קצר לאחר נישואיו כבר החל למסור שיעורים כסדרם בישיבה. עם פטירת חמיו בשנת תשמ"א, נקרא אל הדגל לעמוד בראשות הישיבה, בראשה עמד עד יום פטירתו.

ראש הישיבה היה גיסו של הגר"ש פינקוס מאופקים. אחד מחתניו הוא הרב יעקב פרבשטיין, דיין בבית הדין של הגר"נ קרליץ בבני ברק ובנו של הגרמ"מ פרבשטיין, ראש ישיבת חברון.

רבותיו היו הגר"ש רוזובסקי והגרא"מ שך זצוק"ל. נודע כתלמיד חכם עצום ושיעוריו היו לשם דבר, ובכלל זה אופן מסירתם בהתהלבות, במסירות ובריתחא דאורייתא. חיבר ספרים רבים בינהם: 'באר מרים', 'יד מלך', 'תהלה לדוד', 'די באר', ו'סוכת דוד'.

בשנה האחרונה חלה במחלה הנוראה ומאז התדרדר מצבו, ובשל כך, בהתייעצות גדולי התורה, נוסף לו השם ירוחם. לפני שבועות אחדים, עם ההחמרה במצבו, פורסמה קריאה נרגשת לציבור ממשגיח הישיבה הגאון רבי דב יפה, ורבה של רמת השרון הגאון רבי יעקב אדלשטיין להרבות בתפילה לרפואתו."היות אשר ספר תורה שרוי בצער", כתבו הרבנים, "והננו מעתירים בתפילה לעורר רחמי שמים לרפואת שאר בשרנו הגאון המופלג מהמיוחדים בדורנו, מוה"ר ירוחם דוד יצחק בן מרים ראש ישיבת כנסת חזקיהו שליט"א, ופונים לכל מי שיכול, אנא, להתפלל עבורו, ולעשות פעולות לעורר מדת הרחמים לרפואתו השלימה".

בישיבתו 'כנסת חזקיהו' נערכו בימים האחרונים תפילות רבים, והמשגיח הגאון רבי דב יפה עורר את בני הישיבה, וביקש בדמעות להתחזק בלימוד התורה ובמוסר. אך היום (ב') נגזרה הגזירה, וראש הישיבה השיב את נשמתו ליוצרה והוא בן 67.

מסע ההלוויה יצא מחר בשעה 10:00 מהיכל הישיבה בכפר חסידים לעבר הר הזיתים בירושלים.