עיריית ירושלים


עיריית ירושלים אישרה קריאת "כיכר הרב שפירא"
יאיר שפירא | כתב 'אברכים'     ב"ה י''ז בסיון תשע''ב    7.06.12

על שם הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין, מחולל ה'דף היומי' • רחובות נוספים ע"ש רבנים אושרו בוועדה.


כן אישרה העירייה קריאת רחובות חדשים נוספים על שם זקן המקובלים הגאון רבי יצחק כדורי זצ"ל ועל שם הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל בעל "כף החיים"

וועדת השמות בעיריית ירושלים אישרה השבוע קריאת כיכר בעיר על שמו של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, הידוע בכינויו המהר"ם שפירא. הגאון רבי יהודה מאיר שפירא (נפטר בז' בחשוון תרצ"ד), ממנהיגי היהדות העולמית, מרבניה הדגולים של יהדות פולין ומראשי אגודת ישראל קודם השואה, מייסד וראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל רעיון "הדף היומי". מעמד קריאת כיכר הרב שפירא ע"ש המהר"ם שפירא זצ"ל, בשכונת גוש 80, אמור להיערך סמוך לחגיגות סיום הש"ס שייערכו בשבועות הקרובים.

רחוב ע"ש הרב כדורי - בשנת 2010 נדונה ואושרה בקשה להנצחת זקן המקובלים הגאון רבי יצחק כדורי זצ"ל. בימים אלה אותר רחוב בשכונת הר חומה, רחוב הסמוך למספר רחובות בהם הונצחו גדולי רבני ישראל בניהם הרב הבבא סאלי, המהר"ל מפראג ועוד. לאחר אישור המיקום ע"י בנו של הרב, אישרה וועדת השמות הערב את הנצחת הרב כדורי זצ"ל בשכונת הר חומה.

רחוב "כף החיים" - ע"ש הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל נפטר בט' בסיון תרצ"ט. מחבר סדרת ספרי ההלכה כף החיים. ידוע כפוסק הלכה דגול, תלמיד חכם עצום ומקובל גדול. ספרו ההלכתי "כף החיים", ליקוטי דינים ופסקי הלכה על שלחן ערוך – התקבל בהערצה בכל תפוצות ישראל.

העירייה אישרה במעמד זה קריאת שמות רחובות חדשים נוספים, ביניהם: רחוב ע"ש ד"ר יורי שטרן, רחוב לואיג'י לוצאטי, רחוב לודביג בלום, רחוב גדוד 68, במלאת 30 שנים למלחמת לבנון הראשונה אושרה מתן שני שמות לרחובות חדשים בעיר: רחוב "שלום הגליל" בשכונת הגבעה הצרפתית לציון מלחמת לבנון הראשונה, ורחוב "שלמה ארגוב" בשכונת ארמון הנציב, על שם שגריר ישראל בלונדון שניסיון התנקשות בו הביא לפתיחת מלחמת לבנון הראשונה. כמו כן אושרו 55 שמות רחובות חדשים נוספים בשכונות מזרח העיר.

ראש העיר ניר ברקת בירך על אישור השמות החדשים ואמר כי מתן השמות לרחובות העיר מבטא את החשיבות שאנו רואים בהנצחת האישים.

קדמה לאישור וועדת השמות, עבודה מקיפה ומאומצת, עפ"י הנחיית ראש העיר לגורמים המקצועיים בעירייה. פעילות המטה של וועדת האישים בשנה האחרונה, כללה נציגי התושבים באמצעות המינהלים הקהילתיים, נציגי ציבור ועוד. ההמלצות הועברו לדיון בפני הועדה המייעצת בראשותו של שופט ביהמ"ש העליון בדימוס יעקב טירקל, אשר דנה והמליצה על רשימת הרחובות הסופית. הרשימה תובא לאישור מועצת העיר בסוף חודש זה. לאחר אישור המועצה יוכנו באופן מיידי השלטים ויוצבו ברחובות העיר.


[email protected]