זמני כניסת ויציאת השבת
מדור אברכים     ב"ה כ''ה בסיון תשע''ב   15.06.12

כניסת השבת: יציאת השבת זמן ר"תירושלים - 19:11 20:29 21:04

תל אביב - 19:26 20:32 21:01

חיפה - 19:19 20:33 21:05

צפת - 19:21 20:32 21:06

אלעד - 19:20 20:31 21:03

מודיעין - 19:20 20:30 21:03

באר שבע 19:27 20:30 21:02

אילת - 19:19 20:23 20:55
לע"נ הר"ר ישעיהו בן קלמן זצ"ל