מרן ראש הישיבה


מרן ראש הישיבה שליט"א: "לא שייך לוותר על שום בן ישיבה"
יוני וינברג | כתב 'אברכים'     ב"ה י''ג בתמוז תשע''ב    3.07.12

על רקע התפרקותה של ועדת פלסנר והדיבורים המתגברים והולכים על כפייה חילונית לגיוס בני ישיבות, מתפרסם הבוקר ב'יתד נאמן' מכתבו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א.

ואלו דברי קדשו:

"ידוע לכל שבזכות התורה ולומדיה העולם קיים, וחוב קדוש ליתן לכל מי שלומד תורה שיוכל ללמוד, ולא שייך לוותר על שום בן ישיבה, ואין שייך להתפשר בזה.

ואנו פונים לכל מי שבידו שיפעול להמשיך קיום כל לומדי התורה בארץ הקודש כי בנפשינו הדבר, וכל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול ד"א, ויהי רצון שנזכה בזכות זה לכל מילי דמיטב.

י"ד תמוז תשע"ב לפ"ק, אהרן לייב שטיינמן".