הגר"י אזרחי שליט"א


הגר"י אזרחי: "על כל אחד לגייס את כל כולו לתורה"
אבישי פרי | JDN     ב"ה ט''ז בתמוז תשע''ב    6.07.12

כך באיגרת המתפרסמת השבוע בישיבת מיר המעטירה, בה מכהן כאחד מראשי הישיבה, לנוכח "גזירת הגיוס"

באיגרת, הנושאת את הכותרת "דא גזירת אורייתא", כותב הגר"י: "ימים אלו, אשר יש הזוממים להוציא את לומדי התורה מהיכלותיה, הם ממש בחינת "עת צרה היא ליעקב וממנה ניוושע". רק בני התורה, עליהם גם מוטלת הגזירה, יכולים להציל את המצב הרעוע, ולא על ידי גלגולי שלג מייסרים. אין לנו להוסיף דברים חסרי-צורך ותוחלת. מה שנזקק בשעות אלו, זה רק שכל אחד יגייס את כל כולו לתורה, אין שום תירוצים ואמתלאות היום".

בהמשך הדברים, מרחיב הגר"י ומגולל את ההיסטוריה של פרשת חוקת, אשר בה דווקא עם ישראל ראה גזירות מצמררות על התורה, כשריפת התלמוד והקהילות שנכחדו בשנות הת"ח והת"ט.

בעיצומם של הדברים עובר הגר"י גם לפסים אקטואליים: "עלינו להכיל ולהבין כי אנו עומדים ממש מול מצב של "שריפת התורה", ח"ו. תארו לעצמכם ילד שרץ לכביש הסואן ואנחנו יכולים לעצרו ולבלמו טרם יקרהו אסון, ודאי הוא שנחפז לעברו, זה בדיוק המצב של התורה כיום. אלו שבאמת יכולים להציל את המצב המסוכן, אלו בני התורה".

את דבריו חותם הרב אזרחי בקיראה נואשת שיתחננו הקהל עבור מרן הגאון רבי יוסף שלום בן חיה מושא שליט"א לרפו"ש.

http://www.jdn.co.il/news/91023