בג"ץ פסל את שיטת הבחירות לרבני ערים
מני שחר | JDN     ב"ה כ''ב בתמוז תשע''ב   12.07.12

בג"ץ החליט היום לפסול את שיטת הבחירות לרבני ערים, כיום 50% מהגוף הבוחר מורכב מנציגי בתי כנסיות ונציגי המועצה הדתית. הטענה – בחירת רב לא שייכת לציבור הדתי בלבד •

תנועת נאמני תורה ועבודה הגישו עתירה לבג"ץ, בנוגע לתקנות הקיימות היום לבחירת רב עיר. עד היום כ 50% מהגוף הבוחר הורכב מנציגים של בתי כנסת וכן נציגים ממשרד הדתות.

לטענתם, שהוכרה כאמור ע"י הבג"ץ, בחירה של רב אינה קשורה דווקא לציבור הדתי, ולכן לא צודק שאלו האמונים על בחירתו של הרב, רובם ככולם באים מציבור זה.

בהחלטת ביניים שניתנה היום ע"י בית המשפט העליון, הוחלט לפסול את התקנות הקיימות.

בהחלטתו, כתב השופט רובינשטיין, כי "לא יתכן חולק שהמנגנון הקבוע בתקנות, משקף גישה הנותנת יתר משקל של 50% לציבור באי בתי הכנסת בבחירת רב עיר. זאת בנוסף למועצה הדתית שברובה הגדול אם לא כולה, על פי רוב באה מציבור זה".

בגין החלטה זו, התבקשה המדינה לבחון אפשרות של שינוי האיזון בין חברי האסיפה הבוחרת, באופן שיתן יתר משקל לציבור הכללי, ולהודיע לבית המשפט בתוך 60 יום את עמדתם.
http://www.jdn.co.il/news/92375