כמה ילדים ילמדו בבני ברק בשנת הלימודים הקרובה?
שלמה כהן | JDN     ב"ה ו' באב תשע''ב   25.07.12

שנת הלימודים מסתיימת עם 56,500 תלמידים, המספרים של שנת הלימודים הקרובה נחשפת, 57,310 תלמידים יחבשו את ספסלי הלימודים בשנת הלימודים ה'תשע"ג •

57,310 תלמידים יחבשו את ספסלי הלימודים בשנת הלימודים ה'תשע"ג במגוון בתי הספר, גני הילדים ומסגרות החינוך השונות בעיר בני ברק, לעומת 56,500 בשנת הלימודים הקודמת, וזהו שיעור גידול התלמידים היחסי הגדול ביותר בגוש דן.

מסגרות החינוך היסודי תמנינה 39,359 ב- 33 בתי- ספר, לפי חלוקה של 13,750 בחינוך העצמאי; 1,600 ברשת החינוך התורני; 959 בממ"ד; 13,100 בתלמודי תורה ציבוריים; 8,150 בישיבות קטנות; 300 בחינוך מיוחד משולב ו- 500 בבתי"ס לחינוך מיוחד.

בחינוך העל- יסודי העירוני ילמדו ב- 13 בתי ספר התיכוניים העירוניים 7,600 תלמידים, מהם 5,900 בחינוך החרדי, 1,400 בממלכתי- דתי ובממלכתי, 300 בחינוך המיוחד.

מסגרת גני הילדים תמנה 8,379 תלמידים ב-256 כיתות לימוד עירוניות והיתר במבנים ציבוריים, לפי החלוקה של 5,078 בחינוך החרדי העירוני, 493 בממ"ד, 108 בממלכתי, 1,900 בבעלויות ציבוריות, 800 בחינוך המיוחד. בבתי- ספר ציבוריים שונים בעיר רשומים 2,972 תלמידים.

הרב יעקב אשר, ראש העיר מסר בישיבת הערכות מקצועית נרחבת לקראת פתיחת שנת- הלימודים כי בשנה זו קודמו פרוייקטים רבים בתחומי החינוך, ובהם הסתיימה בנייה בתלמודי- תורה "לקח טוב", "רזי- לי", "איש מצליח", "אור מרדכי", בסמינר אלקיים, עמלניות סמינר וולף וגן בגני- גד, וכל אלו במצב של אכלוס שכבר בוצע, או שיבוצע לקראת שנת הלימודים החדשה.

בשלבי בינוי מתקדמים נמצאים בתי- הספר תלמוד- תורה "כינור דוד", שלב א' בסמינר "בית מלכה", שני גני ילדים ברחוב הרב לנדא, חמישה גנים ברחוב צייטלין, גן ברחוב הרב עוזיאל, שני גני- ילדים בשדרות זבולון המר, תוספת אולם בתלמוד- תורה "רזי- לי", תלמוד תורה "פני- מנחם", ובתחום החינוך המיוחד- בניה בתלמוד תורה "דרכי חינוך" ושלושה גני ילדים ברחוב הרב ברוט.

בנוסף לבינוי מבנים או אגפים חדשים במוסדות חינוך שונים, מתבצעות בתקופה זו גם שורה ארוכה של עבודות שיפוצים תחזוקה בהיקפים גדולים, בעלות כספית כוללת של 10,837,537 ₪. בחלק מהמבנים השיפוץ הוא כללי, בחלקם שיפוצים פנימיים, כמו"כ מתבצעות עבודת להנגשה בשמונה כיתות לכבדי שמיעה ומעלית לנכים בשישה בתי- ספר.

בפגישת הערכות גם נמסר כי במחצית השנה האחרונה נסתיימה אספקת ריהוט ל- 46 בתי- ספר ול- 106 גני ילדים במהירות מירבית, שרשויות מקומיות רבות היו שמחים בה, וזאת בעקבות תכנון מוקדם, אחריות אישית ומקצועיות של בעלי התפקידים שעסקו בתחום זה.

הרב יעקב אשר, ראש העיר הדגיש בדבריו, כי מהראוי לשבח את כל העושים במלאכה מהאגפים העירוניים השונים, שלא חסכו מאמץ ועמל ועובדים בכוח- אדם קטן בהרבה משבעיריות קטנות יותר, בהם הרב יונתן ספרא, מנהל אגף החינוך; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות וממונה בינוי מוסדות חינוך; הרב יהודה לוי, המשנה למנהל האגף וממונה על חינוך מיוחד,; מר רפאל דובלין, סגן מנהל האגף; מר גדעון רוט, מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה והרב גבריאל כהן, מנהל מח' גני ילדים.