צום תשעה באב, 1944 שנים לחורבן בית המקדש השני
אתר אברכים     ב"ה י' באב תשע''ב   28.07.12

ירושלים
תחילת הצום: 19:43
סוף הצום: 20:06

תל אביב
תחילת הצום: 19:41
סוף הצום: 20:09

חיפה
תחילת הצום: 19:44
סוף הצום: 20:10

באר שבע
תחילת הצום: 19:41
סוף הצום: 20:07