הסתימה האסיפה בבית מרן רה"י • להתייצב אבל לא לחתום
אלי בן דוד | JDN     ב"ה כ''ו באב תשע''ב   14.08.12

הסתימה אסיפת חברי מועצת גדולי התורה בבית מרן ראש הישיבה • 9 חברים חדשים צורפו למועצגה"ת • החלטות בנושא גזירת הגיוס: להתייצב בזמן אבל לא לחתום על שום מסמך •

לאחר כשעה בהם היו גדולי ראשי הישיבות והמשגיחים ספונים בסלון ביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א הסתימה האסיפה ההיסטורית והמאוחדת.

באסיפה נטלו חלק חברי מועצת גדולי התורה בהווה: מרן הגר"ג אדלשטיין ר"י פוניבז', מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ, מרן הגרמ"צ ברגמן ר"י הרשב"י, ומרן הגר"י שיינר ר"י קמניץ, שליט"א.

עוד נטלו חלק באסיפה חברי מועצת גדולי התורה החדשים, שצורפו לראשונה במסגרת האסיפה הם: מרן הגרב"ד פוברסקי ר"י פוניבז', הגרב"מ אזרחי ר"י עטרת ישראל, הגרמ"ה הירש מר"י סלבודקה, זקן המשגיחים רבי דב יפה, המשגיח רבי דן סגל, הגר"ד כהן ר"י חברון, והגר"י זילברשטיין רבה של רמת אלחנן, הגר"א פינקל ר"י מיר ברכפלד, והגרא"י פינקל ר"י מיר ירושלים, שליט"א.

את האסיפה פתח בדברים קצרים מרן ראש הישיבה שליט"א שקרא לאיחוד השורות, ולגבש החלטה ברורה וחד משמעית מה להורות לבחורי הישיבות בנושא ההתייצבות בלשכת הגיוס.

לאחר דבריו נשמעו בקשב דברי יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני שפרס בפני המתאספים את סכנת עולם התורה, לאחר שפג תוקפו של 'חוק טל', למעלה מ-20 דקות נמשך התיאור, כשלאחריו פסקו חברי המועצה פה אחד, שעל כל בחור להתייצב בבקו"ם בתאריך ובשעה בה הוזמן אך לא לחתום בשום פנים ואופן על שום מסמך.

בהחלטות האסיפה שהוכנו עוד טרם קיומה, ישנה גם פניה ישירה אל ראש הממשלה וראשי השלטון לא לגעת בעולם התורה והישיבות במאומה, מכל מה שהונהג כלפי בני הישיבות מקדמת דנא בארץ ישראל.

כל המשתתפים הסכימו לנכתב במסמך ההחלטות ואישרו אותו בפה אך לא חתמו עליו.

צפו בגלריה מאסיפת מועצת גדולי התורה בחזון איש 5 – צילום בלעדי: שוקי לרר
http://www.jdn.co.il/news/107983