בלעדי • מרן הגר''ח קנייבסקי בשהותו במעייני הישועה
יוני וינברג | כתב 'אברכים'     ב"ה כ''ח באב תשע''ב   15.08.12

בעת שהותו במרכז הרפואי מעיני הישועה: מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בירך את תנופת בניית הבניינים החדשים במתחם המרכז הרפואי •

מנכ"ל המרכז הרפואי הרב גרשון לידר הציג בפני הגר"ח קנייבסקי את בנין מרכז בריאות הנפש הנבנה ע"י ד"ר משה רוטשילד ואת בנין קרדיולוגיה-לב שבנייתו החלה בימים אלו

תנופת הבניה והפיתוח ב'מרכז הרפואי מעיני הישועה' ותוכניות הבניה, הוצגו בפני מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, בעת שהותו במרכז הרפואי בימים האחרונים.

מנכ"ל המרכז הרפואי הרב גרשון לידר, הציג בפני מרן הגאון שליט"א, את בנין בית החולים לבריאות הנפש, ההולך ונבנה ע"י נשיא המרכז הרפואי ד"ר משה רוטשילד, על פני קומפלקס מפואר בן 6 קומות, אשר נמצא בימים אלו בשלבי בניה מתקדמים.

כן הציג בפני מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א את תחילת עבודות הבניה של בנין קרדיולוגיה-לב ע"ש קרן היידן, בה תופעל יחידת צנתורים מתקדמת לשירות הקהילה. כמו"כ הציג את התכניות לבניית מחלקות שונות העומדות בפני הקמה מחודשת ובהם מחלקת יולדות ג' חדשה, מחלקת דיאליזה, נשים, ילדים ועוד.

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, בירך את המנכ"ל בהצלחה רבה בקידום וביצוע תוכניות הבניה והוסיף כי הגם שהוא מברך ומתפלל שלא יהיה בהם צורך לאף אחד מישראל, אולם חובת ההשתדלות נדרש ועל כן הוא מברך ברכה והצלחה לגיוס כל המשאבים בסכומי עתק של עשרות מיליוני דולרים להשלמת הפרויקטים השונים.