שמחה והתרגשות בעולם החרדי: מרן פוסק הדור נכנס לשנת ה100
שלומי פריד, JDN     ב"ה ד' באלול תשע''ב   21.08.12

מרן פוסק הדור חגג אתמול 99 שנות חיים, והתעקש לשמש כסנדק דווקא ביום הולדתו • עיני העולם החרדי כולו נשואות אל מרן שליט"א בברכת אריכות ימים ושנים

שמחה והתרגשות רבה בקרב שלומי אמוני ישראל בכל קצוות תבל, לרגל מלאות לכבוד קדושת מרן פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א, 99 שנות חיים בלעה"ר לאויט"א.

אתמול נכנס בעל 'שבט הלוי' לשנתו ה-100, 99 שנות חיים של הרבצת תורה והלכה לעם ישראל כולו בכל קצוות תבל.

לרגל מלאות לו 99 שנים, אתמול – ב' אלול, ביקש מרן שליט"א לשמש כסנדק ביום הולדתו, הידוע כסגולה לאריכות ימים ושנים, ואכן זכה הרך הנולד שמרן שליט"א ישמש כסנדק ביום הולדתו.

הרב וואזנר נולד בוינה בשנת 1913, בצעירותו זכה ללמוד בישיבת 'חכמי לובלין' בראשות מחולל ויוזם הדף היומי הגה"ק רבי מאיר יהודה שפירא זצ"ל, והיה מקורב אליו ביותר, גם מהמשגיח בישיבה הגה"צ רבי שמעון מזליחוב זצ"ל קנה הרבה תורה, התחתן ועלה לארץ לפני למעלה מ-60 שנה, עוד לפני פרוץ השואה האיומה, וקבע את משכנו בירושלים שם ביקש תורה מפיהו של גאב"ד ירושלים הגה"ק מהרי"ץ דושינסקיא זיע"א.

מס' שנים מאוחר יותר אחר שעשה שימוש חכמים אצל הגאון הנודע רבי שמשון אהרן פולנסקי זצ"ל שהיה מגדולי הפוסקים בירושלים, עבר להתגורר בשכונת זכרון מאיר בבני ברק, לבקשת הנגיד ר' יעקב הלפרין ז"ל שהזמינו לבוא ולכהן כרב השכונה אותה בנה והקים בעשר אצבעותיו, שם הקים מרן שליט"א את ישיבת 'חכמי לובלין' אשר הוא עומד בראשה עד עצם היום הזה, ממנה העמיד אלפי תלמידים רובם דיינים ומורי הוראה בישראל, מאוחר יותר התפרסם בזכות פסקיו וספרו 'שבט הלוי'.

למרות גילו המופלג יצא מרן שליט"א לפני כחודש וחצי לנפוש מס' שבועות בהרי שוויץ, והשתתף במספר אירועים מרכזיים בציבור החרדי, סיום הש"ס העולמי בירושלים, וכן הספיד את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בכולל 'חזון איש' לפני כשבועיים.

וברוך השם זוכים אנו כבר כמעט 100 שנים להנות מתורתו הקדושה ומפסקיו המתקבלים בכל העולם כולו ללא יוצא מן הכלל, כולנו מברכים ומייחלים לאריכות ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים דשנים ורעננים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, והוא יוליכנו ויורה דרכנו עד ביאת משחינו בבי"א.
www.jdn.co.il/news/110720