JDN, פרסום ראשון: גדולי ישראל בקול קורא בנושא הברית
שלומי פריד, JDN     ב"ה י''ג באלול תשע''ב   31.08.12

גדולי ישראל בחו"ל מתייחסים לראשונה לנושא סערת 'מציצה בפה', במכתבם הם מורים למוהלים ולהורי הנימולים שלא לחתום על שום הסכמים ומסמכים

המאבק נגד המנסים להשבית או להתערב במצוות ברית המילה יצא לדרך, גדולי ישראל בחו"ל חתמו בימים האחרונים על קול קורא חריף במיוחד, בו הם יוצאים נחרצות נגד החלטת ראש העיר ניו יורק מייקל בלומברג ומערכת הבריאות בעירו, לאסור מציצה בפה במהלך קיום מצוות ברית מילה.

כפי שדיווחנו כאן בJDN בפרסום ראשון לפני כחודש, על כך שמייקל בלומברג כינס מסיבת עיתונאים בלשכתו, בה אמר: "אנו רוצים לשמור על החיים של ילדינו, ולפי דברי הרופאים יש סכנה גדולה בקיום 'המציצה' ולכן אני לא מתכוון לאשר את ביצועה בהמשך".

במייל ששלח ראש העיר לעיתונאים כתב: "אין להורים שום רשות לעשות לילדיהם דברים שעלולים להכניסם לסכנת חיים".

היהדות החרדית כולה קיבלה בתדהמה והזדעזעה מהאנטישמיות בה נקט ראש העיר בדבריו, אך התגובה לא אחרה לבוא, במכתב שמתפרסם בדקות האחרונות בכל ריכוזי היהדות החרדית בארה"ב, עליו חתומים כל גדולי האדמו"רים והרבנים ברחבי העולם, מתריעים הרבנים כי זו היא רק התחלת הגזירות שיחולו ויבואו בעתיד מכיוונים אנטישמיים ואינטרסנטים נגד היהדות ומצוותיה, לעקור את הדת מן השורש, אך אנו החרדים לדבר ה' לא ננוח ולא נשקוט על כך.

במכתבם הם גם מזכירים כי מספר מוהלים כבר נעצרו על ידי שנמסרו לשלטונות, "ואנחנו מכריזים שלפי דעתנו אסור עפ"י תורה, להשתתף במזימתם של 'העלט דערפארמענט' (מערכת הבריאות של ניו יורק) בכל צורה שהיא, בין מוהלים בהברותיהם ובין ההורים בהסכמתם וחתימתם" – נכתב ב"קול קורא".

על המכתב חתמו כל אדמו"רי ארה"ב בהם ניתן לראות גם את כ"ק אדמו"רים מסקולען, סאטמר, באבוב, פאפא, וויען, וכן גאב"ד קראלסבורג, ר"י תורה ודעת, ר"י מונסי, ר"י סאוט פאלסבורג, אב"ד אמונת ישראל, והמשגיח רבי מתתיהן סלומון, שליט"א, ולא רק, גם גאב"ד מלבורן – אוסטרליה הגה"צ רבי אברהם צבי הלוי בעק, הגה"צ רבי אפרים פאדווא גאב"ד לנודון, והגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטוורפן, שליט"א צרפו את חתימותיהם ל'קול קורא'.

בתחתית המכתב נכתב כי חתימות נוספות יתווספו בימים הקרובים, אך זהו המכתב הראשון המתפרסם בקרב שלומי אמוני ישראל בכל קצוות תבל.