צוואתו של האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל
אלי בן דוד | JDN     ב"ה ט''ז באלול תשע''ב    3.09.12

צוואת האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל נחשפת בשעות האחרונות, JDN מביא בפניכם את עיקרי הדברים בדבר ירושת ההנהגה

מאות חסידי שומרי אמונים והאלפים שנהנו במשך 65 שנות מלכותו מעצתו ומברכתו נושאים עיניהם בשבוע האחרון למעון קדשו ברחוב שפת אמת בבני ברק, מהבית אשר הפיץ תורה וחסידות עשרות שנים והשפיע שפע רב לעם ישראל, לדעת את אשר עליהם לעשות, מי יזכה לשבת על הכסא ולמלאות את החלל הענק.

במוצאי שבת התאספו האחים הרבנים הצדיקים שליט"א במעון הקודש שם פתחו את הצוואה, הגבאים שעמדו לשרת בקודש והקריאו את הצוואה הק', אין כאן המקום להביא את כל אריכות הדברים אך את הפרטים הנודעים הם כדלהלן.

בנו הגדול הגה"צ רבי רפאל אהרן שליט"א שכיהן כרב ק"ק שומרי אמונים שליט"א ימשיך את הרבנות בירושלים וימלא את מקום אביו וזקינו הק' כאדמו"ר מברגסס שליט"א במרכז החסידות ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק.

בנו הרה"צ רבי שלמה שליט"א יכהן כממלא מקום קדשו בעיר הקודש ירושלים ויכהן כאדמו"ר משומרי אמונים שליט"א במרכז החסידות בעיה"ק ירושלים תוב"א

בנו הרה"צ רבי גדליה משה שליט"א יכהן כאדמו"ר בעיר אשדוד, כמו"כ חילק בגורל את החפצים הק' בין הבנים הרה"צ שליט"א.

קהל החסידים מקבלים בהתרגשות רבה את ההוראות דלעיל, ומקוים להמשיך לחיות בשלום באחוה וברעות, להידבק במשנתו הטהורה של אותו צדיק וקדוש, להתאבק בעפר רגליהם של בניו שליט"א שימשיכו לנהל את עדת שומרי אמונים וברגסס עד ביאת גואל צדק בב"א.

נכדו חביבו שעמד לימינו בשנים האחרונות הרה"צ רבי אהרן געלדצהיילער שליט"א ראש הישיבה בירושלים, יוכל לבחור גם לכהן כרב הקהילה בבית שמש, אשר תהיה תחת נשיאותו של הרה"צ רבי שלמה ראטה שליט"א משומרי אמונים.

הרה"צ ר' גדליה משה שליט"א אשר נבחר על פי הצוואה לכהן כאדמו"ר בעיר אשדוד, ישבות כבר בשבת הקרובה (כי תבוא) בקרב בני הקהילה בעיר אשדוד.
http://www.jdn.co.il/news/115841