זֶה כַּפָּרָתִי • פדיון כפרות ברחובות בורו פארק
מנדי הלר, JDN     ב"ה ד' בתשרי תשע''ג   20.09.12

צפו בגלריה מבורו פארק, עמך בית ישראל מקיימים את מנהג פדיון כפרות בתרנגולים - גלריה מבית JDN