האדמו"ר מויז'ניץ: 'איני סובל מצב והבלים'
אלי בן דוד | JDN     ב"ה ח' בתשרי תשע''ג   24.09.12

מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הודיע לראשי החסידות בארה"ב לקראת נסיעתו לארה"ב במהלך החורף הקרוב: "אינני סובל 'מצב והבלים' אף אברך כולל או מחנך תשב"ר שלא יצטרף למסע".


ראשי חסידות ויז'ניץ בארה"ב שהגיעו להסתופף בצל האדמו"ר בימי ראש השנה, זכו לשמוע ממרן האדמו"ר שיחה מקיפה בענייני הנהגת הקהילות והמוסדות בארה"ב, בין הדברים התייחס האדמו"ר למסעו לארה"ב במהלך החורף הקרוב ואמר:


"היות שמתעתד אני לנסוע לארה"ב בתחילת החורף לשמחת נישואי נכדי ולמגבית עבור המוסדות הקדושים בארה"ק, הנני לגלות דעתי כי אין ברצוני שאף אחד חוץ מבני המשפחה, הגבאים וראשי המוסדות שהשתתפותם נחוצה להצלחת המגבית יצטרף עמי למסע לארה"ב".

"אין שום הגיון בכך" הוסיף האדמו"ר ואמר "כי אברכי כולל יפסיקו מלימודם ומחנכי תשב"ר יפסיקו ממלאכת הקודש, וכן סתם עמך – חסידים ואנשי מעשה יעזבו את ביתם לשבועיים ימים בשביל לנסוע לארה"ב"…

"אינני סובל "מצב והבלים"! אני לא איש של פרסום ולא זקוק לפרסום…! מטרת נסיעתי לארה"ב לתקופה ארוכה מעבר לשבוע ימי השמחה הוא כדי להמציא ממון להחזקת התורה ואברכי הכולל, ולא בכדי שיהיה מכך ח"ו ביטול תורה" המשיך ואמר האדמו"ר.

חסיד ויז'ניץ מארה"ב אומר בשיחה ל jdn: "מרחוק שמענו כי האמת נר לרגלו של הרב'ה שליט"א וכי אינו סובל מצגות שווא ותעתועי הבל וריק, חשנו גאוות יחידה לשמוע את הדברים מפי האדמו"ר כי אינו דומה השומע מי שליח לשמוע מפי המלך ועינינו נשואות לבואו של הרב'ה שליט"א לארה"ב בחורף הקרוב להפיח בנו ובבני היהדות הנאמנה באמריקה רוח חיים של קדושה".

עוד נודע ל jdn כי למעלה מ-400 חסידים מישראל כבר אישרו את השתתפותם במסע אצל העסקנים, אולם רק אחדים מהם כבר רכשו כרטיסי טיסה, כעת לאור הוראת האדמו"ר ביטלו העסקנים את ההרשמה וכי החסידים האדוקים יסתפקו בלשמוח בשמחת רבם מריחוק מקום אך מקירוב לב.