ירושלים: הראב"ד התברך אצל הגאב"ד בברכת השנים • תיעוד
אלי בן דוד | JDN     ב"ה ח' בתשרי תשע''ג   24.09.12

ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א הגיע בשבוע שעבר לביקור במעונו של כ"ק גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א לברך ולהתברך בברכת השנים, בצאתו ליווהו הגאב"ד עד למכוניתו בתחתית הבנין