אוחזי בידם ארבעה מינים • אצל גדולי ישראל זצ"ל
אלי בן דוד | JDN     ב"ה י''ט בתשרי תשע''ג    4.10.12

צפו בגלריה מרהיבה מארכיונו של ה. לזר: בהם נראים גדולי ישראל אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות שנלב"ע, בשמחת חג, נטילת לולב ונענועים בחג הסוכות – נראים בין היתר: האדמו"רים והרבנים שהסתלקו בשנה שחלפה: כ"ק אדמו"רים מויז'ניץ, נדבורנה, שומרי אמונים, נדבורנה חדרה, מרן הגרי"ש אלישיב, מרן הרח"פ שיינברג זצוק"ל •
http://www.jdn.co.il/news/125069