תמונות מהאלפים בהלויית הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל
אלי בן דוד | JDN     ב"ה כ''ו בתשרי תשע''ג   11.10.12

נחלי אדם זרמו ברחובות בני ברק במסע הלוויתו של הגאון הגדול ראש ישיבת טשעבין וחבר נשיאות מפעל הש"ס זצ"ל שהלך הלילה לעולמו לאחר מחלה קשה – גלריה

אלפים מבני היהדות החרדית ליוו היום בשעות הצהריים (חמישי) את אחד מגדולי מרביצי התורה בדורנו הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל למנוחת עולמים.

בשעה 11:30 יצאה מסע הלוויה מביתו שברח' אבטליון 5, למעלה מרבבה בהם תלמידיו הרבים ובראשם גדולי ומאורי התורה שליט"א ליוו את ראש ישיבת טשעבין וחבר נשיאות מפעל הש"ס, שהלך לעולמו הלילה לאחר מחלה קשה כשהוא בן 76.

במסע ההלוויה נראו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן הגאב"ד רבי ניסים קרליץ, מרן הגר"ח קנייבסקי, ר"י פוניבז' מרן הגרב"ד פוברסקי, מרן הגר"ש אויערבאך ר"י מעלות התורה, כ"ק אדמו"ר מצאנז, הגרש"י בורנשטיין ר"י קרית מלך, הגר"י רוזן ר"י אור ישראל פ"ת, הגר"ש מרקוביץ מר"י פוניבז', הגרי"מ אלטמן גאב"ד חוג חת"ס, הגר"נ קופשיץ רבה של בית שמש, הגרס"מ פרנקל אב"ד יבניאל, וכ"ק אדמו"רים מרחמסטריווקא, סלאנים, סטריקוב, דאראג, ביאלה רמת אהרן, שליט"א.

נשיא מפעל הש"ס כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א וחבר הנשיאות מרן הגאב"ד רבי ניסים קרליץ שליט"א, נשאו דברי הספד נרגשים ובקול בוכים אחר מיטתו של חבר הנשיאות ראש הישיבה זצ"ל.

ראש הישיבה זצ"ל נטמן בבית החיים זכרון מאיר בקצה העיר בני ברק.

ת.נ.צ .ב.ה.

http://www.jdn.co.il/news/127540