צדיקים ישמחו יעלצו • אלפים בשמחת סאטמאר הלילה • גלריה
אלי בן דוד | JDN     ב"ה ג' בחשון תשע''ג   18.10.12

אלפי חסידים נטלו חלק הלילה (ה) בשמחת נישואי נכדו הראשון של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בן חדב"נ הרה"צ רבי יצחק רוזנברגר שליט"א בן הגה"צ אב"ד קרית הרמ"א בי"ש שליט"א עב"ג הכלה נכדת הגה"צ אב"ד סיגעט שליט"א – גלריה מהשמחה