החלטת הממשלה לפעול בנחישות נגד הטרור מעזה
אברהם רוזן, JDB     ב"ה א' בכסלו תשע''ג   15.11.12

בתום ישיבת הממשלה הוחלט להמשיך ולפעול כנגד הטרור • ישראל תמנע פגיעה באזרחים • הוכרז מצב מיוחד בישראל • לרכז הסברה בעולם בעד הפעולה

ישיבת הממשלה שכונסה אמש (ד) יצאה עם מספר החלטות בהודעת מזכיר הממשלה ששוגרה לעיתונאים נכתב :

בישיבה הוחלט פה אחד

1. להנחות את צה"ל והשב"כ להמשיך ולפעול בנחישות נגד תשתיות הטרור הפועלות מרצועת עזה נגד האוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל, וזאת במטרה להביא לשיפור המציאות הביטחונית, ולאפשר חיים תקינים לתושבי מדינת ישראל. פעילות זו אינה מכוונת נגד האוכלוסייה האזרחית של רצועת עזה.

לצד המאמץ המלחמתי, ישראל תפעל כמיטב היכולת כדי למנוע פגיעה באזרחים תוך כיבוד הצרכים ההומניטאריים של האוכלוסייה, והכול בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי.

2. להנחות את צה"ל, המשרד להגנת העורף, משטרת ישראל וכלל הגורמים הרלוונטיים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות, בהתאם למפורט בהודעת שר הביטחון על הכרזת מצב מיוחד בעורף.

3. לאפשר לצה"ל, בהתאם לצורך ובאישור שר הביטחון, לגייס כוחות מילואים.

4. להנחות את מטה ההסברה הלאומי ומשרד החוץ, בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים, להסביר את פעילות ישראל, בישראל ובזירה הבינלאומית.

5. להסמיך את ראש הממשלה ביחד עם שר הביטחון ושר החוץ, ולפי הצורך בהיוועצות עם שרים אחרים, להחליט, על דעת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, באשר לפעולות הנדרשות להמשך מבצע "עמוד ענן", וככל שיידרש, להביא החלטות נוספות בפני המוסמך בממשלה, לפי העניין.

כמו כן גורמי ביטחון מישראל מתגברים את האבטחה סביב קהילות יהודיות בחו"ל בכדי למנוע פגיעה.