הנחיות פיקוד העורף: היכן להסתתר בזמן אזעקה
    ב"ה ד' בכסלו תשע''ג   17.11.12

לחצו לקריאה