בני ברק: בתוך שנים ספורות הפרדה מלאה באשפה
רון בר ששת, JDN     ב"ה י''ד בכסלו תשע''ג   27.11.12

בישיבת מועצת העירייה דווח, כי שינויים הולכים ומתקדמים בצעדי ענק בארץ, וכבר בטווח הזמן הקצר הם יהוו חלק בלתי נפרד מאורח החיים היומיומי בארץ, כך שהטמנת הפסולת העירונית האורגנית תופחת בכ-35% מהכמות הכוללת (המשקלית) שהוטמנה לפני כ-16 שנה ושנקבעה כשנת מדיד ראשוני

מועצת עיריית בני ברק אישרה בישיבתה האחרונה, פה אחד, את הצעתו של הרב יעקב אשר, ראש העיר להכנת תכנית אב עירונית לפסולת ולמיחזור, הכוללת הפרדה בתוך שנים אחדות של פסולת רטובה אורגנית שעיקרה פסולת מטבח, המהווה 40% מהפסולת והפסולת היבשה המכילה חומרים אורגניים כפלסטיק, נייר, קרטון וזכוכית שהינם 60% מהפסולת בעיר.

בפתח הדיון בנושא זה מסרו מר נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה של העיריה ומר פורטל יועץ מטעם חברה לתכנון אוקולוגי, כי הצטרפות ישראל לארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח ((OECD מחייבת את ישראל לקבוע סטנדרטים מתקדמים לטיפול בפסולת מוצקה, כמו איסור על הטמנת פסולת אורגנית ויישום אחריות מורחבת של היצרן, טיפול באריזות, קביעת אמצעי חקיקה, הפחתה במקור, החלת משק סגור לפסולת ויישום עלויות חיצוניות.

בישיבת מועצת העירייה דווח, כי שינויים הולכים ומתקדמים בצעדי ענק בארץ, וכבר בטווח הזמן הקצר הם יהוו חלק בלתי נפרד מאורח החיים היומיומי בארץ, כך שהטמנת הפסולת העירונית האורגנית תופחת בכ-35% מהכמות הכוללת (המשקלית) שהוטמנה לפני כ-16 שנה ושנקבעה כשנת מדיד ראשוני.

בהתאם לנתונים שנמסרו, כמות האשפה השנתית המפונה בבני ברק עומדת על 76,000 טון, מהם 6,334 טון לחודש לנפש בממוצע. בהתאם להערכה, כמות האשפה הביתית נאמדת בכ-75% מכלל כמות הפסולת בעיר, 10% ממוסדות ציבור ומשרדים ובה בעיקרה פסולת יבשה של נייר וקרטון ו- 15% פסולת מעסקים, מלאכה, תעשיה שעיקרה פסולת יבשה כנייר וקרטון, מתכות, עץ, זכוכית ופלסטיק יחד עם זאת בשל היות 55% מתושבי העיר ילדים עד גיל 18 גדלה בה כמות הפסולת היבשה בשל צריכת שתייה מרובה בבקבוקי פלסטיק, טיטולים ואריזות גדולות. הצפי השנתי לפסולת ביתית תעלה מ-69,461 בשנה זו ל-75,568 בעוד כחמש שנים.
לאחר שבעולם הגיעו למסקנה שיש עדיפות מובהקת להפרדת הפסולת הרטובה ומיחזורה לעומת הטמנתה או שריפתה, שכן שינוע פסולת גורם להוצאות כספיות ניכרות, לגודש בכבישים, זיהום אוויר, ומאידך הפרדה במקור של פסולת רטובה מאפשרת קבלת דשן אורגני לגינון ולחקלאות.

במסגרת מגמה זו, התקבל בכנסת חוק שמירת הניקיון- היטל על הטמנת פסולת, שמטרתו צמצום היקפי ההטמנה. גובה ההיטל נקבע בהתאם לסוג הפסולת וסוג האתר. גובה ההיטל צפוי לעלות בכל שנה וכספים אלו יופרשו לקרן יעודית למטרות פיתוח, הקמה ושדרוג של תשתיות למיחזור. המעבר להפרדה בין הפסולת הרטובה ליבשה יביא גם לחיסכון של מיליוני ₪ מידי שנה בהקטנת הסכום לתשלום בעבור היטלי ההטמנה הקיימים כיום.

הרב יעקב אשר, ראש העיר וחברי המועצה הבהירו בסיום הדיון בנושא זה, כי המעבר לשיטה החדשה של ההפרדה בסוגי הפסולת, מלבד היותו חלק מחוק מחייב, יביא גם לשיפור נוסף של המצב הקיים לרווחת התושבים וגם לחיסכון כספי ניכר, שמאפשר הפניית כספים עירוניים לפיתוח תשתיות ומערכת חינוך ושירות לאוכלוסיית העיר.