בנות אלישיב: מקימי הסמינר נכנסו להתברך אצל גדולי ישראל
שלומי פריד, JDN     ב"ה ט''ז בכסלו תשע''ג   29.11.12

הנהלת סמינר 'בנות אלישיב' לזכר מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל קיבלה את ברכתם והכוונתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל •

הנהלת סמינר 'בנות אלישיב' נכנסה לאחרונה למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל לקבל עצה והכוונה בענייני הסמינר, שהוקם בברכתם ובהמלצתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל לזכרו של מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל. יצוין, כי בחודשים האחרונים הוקם הגרעין הראשון ונבחרו צוות מחנכות מהשורה הראשונה.

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי ענה לשאלות מנהלי הסמינר בנושאים שונים. בין היתר, ענה לשאלת הגר"ד זדה מרבני ישיבת 'באר יהודה' ומראשי וועד רבני הסמינר, שגם על מחנכות חל הדין שצריכות להיות דייקניות, ונימק זאת כי במה שהן מלמדות עליהן לדעת את הנלמד במדויק. מרן הגר"ח קניבסקי בירך את הנהלת הסמינר, בברכת הצלחה וסעיתא דשמיא על פועלם החשוב להקמת הסמינר לזכר חמיו מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב, והוסיף: כי דבר גדול מאוד הוא.

בבית הגר''ח קנייבסקי

הנהלת הסמינר זכתה גם לקבל את ברכתו והכוונתו של מרן הגאון רבי נסים קרליץ, שהביע קורת רוח בפני הנהלת הסמינר על התקדמות הסמינר, והדבר נחוץ מאוד ובעיקר בירושלים עיר הקודש, שלפעמים נשארות בנות בבית והדבר גורם לצער ועוגמת נפש רבה.

בבית הגר''נ קרליץ

מרן הגר"ג אדלשטיין הדגיש בפני הנהלת הסמינר, כי צריך מאוד לשמור על חינוך בנות ישראל והפך שמן הטהור. מרן הגאון רבי שמואל אויערבך בירך גם את הנהלת הסמינר בברכת הצלחה, והדגיש עד כמה חשוב שבודקים כל בת ומשפחה שאכן תואמים לצביון התורה.

בבית הגר''ג אדלשטיין

כזכור, כבר למעלה משנתיים ימים שגדולי התורה וראשי הישיבות הטילו על צוות מחנכים בראשות הרב דניאל יוסף זאדה מראשי ישיבת 'באר יהודה' והרב יהושע שרבאני איש עשייה בירושלים ואיש אמונם של גדולי ישראל- לפתוח סמינר ייחודי ואיכותי לבני תורה, לאור הביקוש הרב מקרב אברכים בני תורה ומשפחות איכותיות, החפצים ודוגלים בחינוך הטהור לבנותיהם, על פי דעת תורה צרופה בהכוונתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, מתוך שימור פך השמן הטהור ללא דריסת רגל לפשרנות, שיהווה פתרון אמיתי לבנות אברכים בני תורה ומשפחות מיוחסות ושמורות. כאשר בראש צוות המחנכות עומדת המחנכת הדגולה י. אלישיב מנהלת 'בית יעקב' גבעת שאול שקיבלה על עצמה לשאת בעול לע"נ חמיה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ולאור החסר הגדול בסמינר ייחודי לבנות הישיבות.