למרות פקיעת חוק טל • הממשלה תאשר שרות אזרחי לאומי
יוסי רוזנברג, JDN     ב"ה כ''ו בכסלו תשע''ג    9.12.12

ראש המנהלת שר שלום ג'רבי: הרי כמעט מאה אחוז מהמשרתים משתלבים בשוק התעסוקה ואו בלימודים אקדמיים ובכל הסדר עתידי הרי יכלול השירות האזרחי לאומי, ולכן אנו מחויבים לשמר את הפיתרון דווקא בתקופה זו של חוסר בהירות חוקית בעניין •


חוק טל טמנם פקע לפני חודשים אך לעת עתה עדיין לא הצליחו בממשלה לייצר את הפלטפורמה החדשה שבמסגרתה יישבו תלמידי הישיבות וילמדו את התורה הקדושה, הפלטפורמה נדרשת בעיקר בעקבות ההבנה המתחילה לחלחל בתודעתם שבחורי הישיבות לא יפעלו בניגוד לדעת תורה דעת גדולי הדור, אי לכך התגבשה בתקופה האחרונה תוכנית בממשלה של גיוס של אלפים למסגרת השרות האזרחי לאומי, הסדר עוקף בג"ץ ובחסות הממשלה, היום אמורה הממשלה לאשר את ההצעה.

המניע של הנוגעים בדבר להמשיך להפעיל את הסדר של השרות האזרחי לאומי נובע בעיקר מבניית מחודשת של האמון בין החרדים לממשלה מה שהתפורר עם היציאה הפופוליסטית נגד ציבור יראי ה' ולומדי תורתו, החשש הגדול של ביצוע המהלך הוא מגל עתירות לבג"ץ נגד החלטת הממשלה.

שירות האזרחי לאומי הוקפא בעת הפקעת החוקיות של חוק טל ומאז המפעל שהוקם בעמל וביזע רב משני צידי המתרס החל לקרוס, כעת מנסים להחיות את התהליך שסייע הן למדינה והן לאלפי צעירים אשר מצאו שם את נתינת הסיוע למדינה ולקהילה והשתלבות במסגרות העשייה והפרנסה השונות, על פי המתוכנן המהלך הנוכחי יהוה מעין פתרון זמני עד להסדר חוקי לעניין, ויהיה בתוקף עד סוף שנת 2013, הפתרון המאפשר את חוקיות המהלך היא ששר הביטחון שבידיו להפקיע את חובת הגיוס של אזרחים ישתמש בסמכות בכדי לאשר שירות אזרחי לאומי, ועל אף שחוק טל הגיע לעולם בעקבות אי שביעות הרצון של הבג"ץ משימוש שר הביטחון בסמכויותיו, הפעם אומרים הגורמים מדובר בזמן קצר וניתן לאשר את המהלך.

בהסדר שהתגבש בחודשים האחרונים מוסדרים גם ענייני התגמולים של המשרתים עד לפתרון החוקי, כאשר את המלגות החודשיות ואת דמי סיום השירות ימשיכו לקבל המשרתים כמו שהיה נהוג עד לפקיעת חוק טל, רק עדיין לא יקבלו את דמי השחרור כנהוג במשוחררי הצבא, מכיוון שעדיין לא חלה עליהם תוקף של חיילים משוחררים.

מובילי המהלך: לא ייתכן שדווקא פקיעת חוק טל תעצור את התנופה

פרופסור דניאל הרשקוביץ המכהן כשר הממונה על מנהלת השירות אזרחי לאומי הצר על הקפאת הפעלת תהליכי השירות עם פקיעתו של חוק טל, 'כל הרבה אזרחים חרדים הגיעו לתרום את חלקם למדינה דווקא במסגרת השירות וקלטנו כל מתנדב שרק רצה בכך, ודווקא פקיעת חוק טל עוצר את תהליך השוויון בנטל' תמה הרשקוביץ, ממובילי המהלך.

גם ראש המנהלת שר שלום ג'רבי הפעיל לחצים על מנת שיימצא פיתרון אשר ימשיך את התנופה הגדולה של השתתפות החרדים בשוויון הנטל של המדינה על אזרחיה, על פי המסתמן מאמציו לא היו לשווא והינם נושאים היום פרי בדוגמת קבלת ההצעה ואישורה על ידי הממשלה. ג'רבי אמר 'הרי כמעט מאה אחוז מהמשרתים משתלבים בשוק התעסוקה ואו בלימודים אקדמיים ובכל הסדר עתידי הרי יכלול השירות האזרחי לאומי, ולכן אנו מחויבים לשמר את הפיתרון דווקא בתקופה זו של חוסר בהירות חוקית בעניין'.