אבל כבד בסאטמאר • הגאון הרה"ח ר' שלום שניצלר זצ"ל
יוסי רוזנברג, JDN     ב"ה כ''ז בכסלו תשע''ג   10.12.12

המנוח זצ"ל התמוטט באוסטרליה במהלך גיוס כספים למען המוסדות בעיר הקודש ירושלים • השגחה פרטית, כאשר ר' מיילך פירר שוהה בדיוק בימים אלו באוסטרליה • דיון הלכתי מרתק וגורלי שהובא לפסיקתו של מרן פוסק הדור הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א •

בשעות האחרונות מתפשטת השמועה המצערת על פטירתו של הגאון ר' שלום שניצלר מרבני קהילת סאטמאר בירושלים, בכל ריכוזי סאטמאר ברחבי הארץ ובעולם מתעטפים באבל כבד, בפרט בקהילת סאטמאר בירושלים שעל ידי בית המדרש ברך משה, כאשר המנוח כיהן כאחד ממורי דרכה של הקהילה לאחר הגיעו להשתקע בארץ הקודש.

הגאון רבי שלום שניצלר זצ"ל אשר כיהן כאחד מרבני קהילת סאטמאר בירושלים והיה מוכר כמעט לכל חרדי תושב הבירה, שכן הגר"ש שניצלר היה נואם בחסד עליון מפורסם כפה מפיק מרגליות, ובעת שהותו בארץ הקודש בשנים האחרונות הרי הוא הוזמן לדרוש בעשרות ישיבות ברחבי ירושלים, לחזק ולהאיר לבחורים את דרכי העבודה והיראה הצרופה.

בשל היותו מחשובי ורבני הקהילה נשלח הגר"ש מטעם המוסדות לגייס כספים עבורם ברחבי העולם, כמידי שנה בתחילת חודש כסלו היה יוצא הגאון ז"ל לאוסטרליה במטרה לגייס כספים עבור כולל סאטמאר בירושלים, בהגיעו לשם התארח בבית האכסניה של ראש הקהל של סאטמאר באוסטרליה.

בליל שישי לפני כשבועיים סמוך לשעה 03:00 לקה הגאון בדום לב, והובהל לבית החולים משם נמסר כי מצבו קשה והוא זקוק לרמי שמים מרובים, בהעידר ביטוח רפואי לא קיבל הגאון את הטיפול הראוי, בחסדי שמיים והשגחה פרטית , בדיוק בימים אלו שהה העסקן הרפואי הנודע מושיען של חולי ישראל הרב אלימלך פירר, ובשמעו על יהודי מארץ ישראל אשר שוכב בבית החולים בלא טיפול רפואי מתאים מיד נכנס לעובי הקורה בלא שידע בכלל על מעלת וגדולת החולה הגאון ר' שלום ז"ל, לאחר התערבותו של ר' מיילך הוא החל לקבל את הטיפול הנכון אך כבר נגזרה הגזרה.

ההלויה תתקיים היום בשעה 13:30 בביהמ"ד ברך משה ברחוב יונה בירושלים, ואשר שם כיהן ברבנות, ונשא את דרשותיו חוצבות הלהבות.

דיון הלכתי מרתק וגורלי ופסק של מרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א

באוסטרליה יש שני חוקים הנוגעים לחולים מסוכנים, הראשון, לא משאירים חולה יותר מעשרה ימים כאשר חייו תלויים רק בזה, השני, לאחר המיתה אין להוציא מת מהמדינה אם לא שעברו עשרה ימים מעת הפטירה.

הגאון ר' שלום ז"ל היה במצב מסוכן ותלוי במכשירים, עסקני וקרובי המשפחה רצו להביאו ארצה בכדי שיזכה הן לביטוח והן לטיפול הרפואי המסור, אך בהעברת חולה במטוס ישנם דקות ספורות אשר במהלכן החולה לא מקבל את הטיפול המיוחד והעקבי מה שמביא חשש למוות בדקות אלו.

השאלה הגורלית הובאה לפני מרן פוסק הדור הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א אשר הפך בצדדים ופסק שאין להעבירו ארצה מחשש ספק קירוב המוות בדקות הספורות של המעבר בין המכשירים במטוס, אך לאחר שעברו כמה ימים והגאון ז"ל לא התעורר נתעורר החשש שמא ינתקו אותו מהמכשירים בתום עשרת הימים ואז גם ייאלצו להמתין עוד עשרה ימים עד לאפשרות של הלוויה כדת וכדין.

השאלה הובאה שוב אל שולחנו של מרן הגר"ש וואזנר שליט"א אשר הכריע שהרי בעוד שעות ינתקוהו ואזי תהיה מיתה וודאית וכעת אולי ישרוד את המעבר למטוס, ולכן פסק הגר"ש שליט"א להעבירו לארץ הקודש, אך למגינת לב לאחר כמה ימים החזיר את נשמתו בטהרה.