מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א לא תומך במפלגת הכח להשפיע
צבי שולמן, JDN     ב"ה ג' בטבת תשע''ג   16.12.12

מרן ראש הישבה מפרסם הבוקר ביתד נאמן תמיכה רק באגודת ישראל • בש"ס מברכים על פרסום המכתב • ככל הנראה כוח להשפיע לא ירדו מהמרוץ •

האם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א תמך במפלגתו של הרב אמנון יצחק 'כח להשפיע'? באם לשפוט לפי ההבהרה שרואה אור היום בעיתון 'יתד נאמן' משמע שלהרב אמנון יצחק ולמפלגתו כוח להשפיע אין תמיכה ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א. הבהרה מטעם הגראי"ל שטיינמן יוצאת לאחר שאנשי הבית סיפרו לכתב JDN על כך שנשלחו מסרים להרב אמנון יצחק שיחדל להזכיר את ראש הישיבה כאילו שהוא מגבה לכאורה את הקמת המפלגה שלו. אחד מאנשי הבית הגדיר את אמנון יצחק: "עקשן פרד"… לא השיב דברים ברורים. או אז לא הייתה ברירה וראש הישיבה מפרסם הבוקר את הנוסח שמשדרת אמירה "מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן תומך אך ורק במפלגת יהדות התורה, ואינו תומך בשום מפלגה אחרת כפי שפורסם בתקשורת".

בבבית ראש הישבה מספרים כי הגראי"ל התחבט רבות בטרם הוציא את ההבהרה המדוברת, זאת בשל הכבוד שהוא רוחש להרב אמנון יצחק ולמפעליו הברוכים בתחום ההחזרה בתשובה.

אולם, לצד המאוכזב הרב אמנון יצחק בש"ס מברכים על ההבהרה בתחילה דיברו על כך שחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני יכנס למעונו של ראש הישיבה ויספר לו באופן ישיר על השימוש שעושה הרב אמנון יצחק בשמו של ראש הישיבה. אולם מתברר כי ערוצי הקשר שבין סיעת ש"ס לבין בית ראש הישיבה הביאו לפרסום ההבהרה.