תקציב עיריית מודיעין עילית לשנת 2013 • 194 מיליון ש"ח
אברהם רוזן, JDN     ב"ה י''ג בטבת תשע''ג   25.12.12

מעיון בנתונים עולה, ארנונת מגורים 32 ש”ח • 20 מיליון שקל להנחות בארוננה • דמי כניסה למקווה שקל ליום למנוי • אושר הצטרפותה של העיר לתוכנית המשרד להגנת הסביבה להפרדת פסולת במקור •


מליאת עיריית מודיעין עילית אישרה אתמול פה אחד את תקציב העירייה השוטף לשנת הכספים 2013 בסך של כמאה תשעים וארבע מיליון שקלים, זאת מלבד התב”רים – תקציבים בלתי רגילים, בסך עשרות מיליוני שקלים, שאינם כלולים באישור תקציב העירייה השוטף.תקציב העירייה לשנת 2013 אושר עוד בתום שנת הכספים 2012, לפי סדר המנהל התקין המומלץ ע”י משרד הפנים. הגידול הניכר בתקציב העירייה כולל אישור תקציב לתעריף המינימום שמחייב משרד הפנים למטר ארנונת מגורים בסך שלושים ושניים שקל ולמעלה מעשרים מיליון שקל עבור הנחות בארנונה לזכאים, וכן גביית מחירי המקוואות הנמוכים ביותר, בסך של שקל ליום למנויים, כולל ערבי שבת, ובכניסה חד פעמית: שני שקל ליום באמצע השבוע וחמישה שקלים לערב שבת.

כמו”כ, אושר הצטרפותה של העיר לתוכנית המשרד להגנת הסביבה להפרדת פסולת במקור, לצורך קבלת תמריצים לתקציב מיוחד מהמשרד להגנת הסביבה.

ראש העיר הרב יעקב גוטרמן, נעל את הישיבה בדברי שבח לכל חברי העירייה הנושאים יחד בעול ומסייעים לתושבים, כאשר בתמיכה הניתנת ע”י העירייה בגביית מחיר מינימום שלושים ושניים שקל למטר ארנונה ושקל בכניסה למקווה למנוי, זוכים להיות שליחי מצווה התומכים באופן אישי בכל תושב ותושב.