ברוך דיין האמת | המגיד מישרים רבי שלמה ברעוודא זצ”ל
אשר קליין, JDN     ב"ה כ''ז בטבת תשע''ג    9.01.13

היה דורש ברבים שנים רבות מגדולי מגידי המוסר בדורנו | נפטר לאחר מחלה ממושכת בגיל 81 | הלוויתו הלילה בבורו פארק והיום (רביעי) בירושלים ●

אבל כבד ירד בליל אמש על עולם הישיבות ותנועת המוסר עם היוודע דבר הסתלקותו של הגאון הצדיק המגיד מישרים רבי שלמה לייב ברעדווא זצ”ל.

היה מגדולי בעלי המוסר בדורנו רבים נהרו לאורו והיו ממלאים עד אפס מקום כל היכל בו נשא דברי חיזוק ומוסר, סגנונו היה כובש את הלבבות, מלבד זאת היה אוהב ישראל בצורה שאין לשער ואין לתאר, כל מי שעמד אי פעם בד’ אמותיו זכה להארת פנים ולמילת חיזוק מעודדת.

אך בהיותו בגיל 17 עלה ארצה לישראל, והשתקע בבני ברק בימי חורפו הרבה להסתופף בצילם של גדולי עולם דאז מרן הגרי”ז מבריסק ומרן החזון איש זיע”א, את תורת המוסר וההשקפה קיבל ממורו ורבו המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין זצ”ל, שהיה מרצה באוזנו עד כמה תנועת המוסר צריכה חיזוק ופרסום, ונטל על עצמו את המלאכה ומגיל צעיר כבר היה מסתובב בין היכלי תורה וישיבות ומעורר את הרבים ומקרבם אל אביהם שבשמים.

מאות שיעורים ממנו מתגלגלים בכל העולם כולו, רבים מהם במאגר התורני ‘קול הלשון’, ולא רק גם ספריו מתגוללים בין היכלי התורה והמוסר ברחבי תבל מהם: ספר ‘ימי רצון’ על ימי אלול וראש השנה, ספר ‘קיימו וקיבלו’ על פורים, ספר ‘פירוש הגר”א’, ספר ‘יבנה המקדש’ – מאמרים בענייני בית הבחירה, עוד הרבה ספרי מוסר והתעוררות לימי חנוכה ופסח.

לפני שנים אחדות נפל למשכב ולעיתים תכופות אושפז בבתי חולים, לפני כשנה הוחרף מצבו ואושפז בבית החולים מיימנדיס בבורו פארק, תפילות רבים נערכו מידי יום ביומו בהרבה מהיכלי התורה לרפואת רבי שלמה לייב בן מרים, אך הערב (ג) השיב את נשמתו לבוראה בגיל 81.

הותיר אחריו את רעייתו תחי’, שלשה בנים ושני חתנים.

הלוויתו מתקיימת הלילה בבורו פארק, לאחר מכן יוטס ארונו לישראל, בשעות הערב (רביעי) תערך הלוויתו בירושלים להר המנוחות שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.