דרכי ציון אבלות: הגאון הגדול רבי יעקב בלוי זצוק”ל
שלמה כהן, JDN     ב"ה ג' בשבט תשע''ג   14.01.13

מירושלים מגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו של זקן רבני העדה החרדית בגיל 84 | היה גאון עולם בחלק ‘חושן משפט’ | הורה הלכה למעשה למעלה מיובל שנים | הלוויתו בעת מבית מדרשו בשכונת פאג”י |

מי יפרק הוויות, מי יתרץ שברים: היהדות החרדית מתעטפת הבוקר (שני) באבל כבד עם קבלת הבשורה המרה בהסתלקותו לשמי רם של שר התורה ועמוד ההוראה הגאון הגדול רבי יעקב בלוי זצ”ל חבר בד”צ העדה החרדית, ורב שכונות פאג”י בירושלים.

הגאון זצ”ל נולד ביום י”א אלול בשנת תרפ”ט בירשלים לאביו הרב ברוך יהודה זצ”ל בנו של עסקן היהדות החרדית הרב משה בלוי זצ”ל. התגדל והתחנך בבית מרא דארעא דישראל הגה”ק רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ”ל שגידלו בביתו אחרי מות אביו בעודו ילד וצעיר לימים.

בילדותו התחנך בבתי החינוך עץ חיים ותורה ויראה שם עלה במדרגות התורה והיראה, שמו הטוב יצא למרחקים כעילוי גדול וכבור סיד שאינו מאבד טיפה, כן עלה והתעלה במדרגות הנעלות של בין אדם לחברו בהם הקפיד עד מאד.

לימים הלך והוסיף לתורתו ולמד הוראה אצל הגה”ק רבי שמשון אהרן פולנסקי זצ”ל גאב”ד טעפליק ורב שכונת בית ישראל, על ידו גם הוסמך להוראה.

שמו הטוב יצא כגאון עולם וכבקי בדיני ‘חושן משפט’, ורבים התדפקו על דלתות ביתו לשמוע דבר חוק ומשפט, חיבר חיבורים הרבה והוציא כמה ספרים בהם הספרים הנודעים לשם ולתהילה בכותל המזרח של היכלי התורה, ספר ברית יהודא על הלכות ריבית ושו”ת פתחי חושן, ספרים על מקוואות ועוד רבים וטובים שעדיין לא עלו על מכבש הדפוס.

לפני 45 שנה הוכתר למלא את מקומו של הגאון רבי בנימין יעקובזון זצ”ל כרבה של שכונת פאג”י בירושלים.

גאב”ד העדה החרדית בעל ה’מנחת יצחק’ ביקשו לפני כיובל שנים, שיטול על שכמו את עול ההוראה בלשכת הבד”ץ, וכן מינה אותו לעמוד בראש מחלקת הכשרות. קרוב ליובל שנים, מינוי שהביא לביסוסה והתפתחותה של מערכת הכשרות.

כל ימיו התמיד בתורה מתוך יסורים ומכאובים נוראים, בתקופה האחרונה נחלש ואף עבר ניתוח בגבו, שבעקבותיו נאלץ להתאושש בביתו ולהעדר מדיוני העדה החרדית, לפני כשלושה שבועות הגיע אל לשכת הבד”ץ בבנייני זופניק ברחוב שטראוס, שם ישב יחד עם חברי הבד”ץ והורה הלכה למעשה, לפתע התמוטט ואיבד את הכרתו, כונני הצלה ביצעו בו פעולות החייאה ופינוהו לבית החולים ‘שערי צדק’, שם מצבו הלך והחמיר, והבוקר (שני) סמוך לשעה 11:00 אבד כלי חמדה – השיב את נשמתו הטהורה לבוראה.

מסע הלוויה תצא מבית מדרשו בשכונת פאג”י בשעה 13:00, ובשעה 14:00 מבנייני זופניק שם הורה הלכה למעשה למעלה כיובל שנים בדרכה להר המנוחות.

זכה והותיר אחריו שלשה בנים תלמידי חכמים, הרבנים הגאונים: רבי משה אורי, רבי חיים יוסף מו”צ מרבני וועד השחיטה, מראשי ישיבת תולדות אהרן ורב שכונת שמואל הנביא, ורבי שלמה מנהל רוחני בת”ת סאטמאר.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.