המשב”ק של האמרי חיים | החסיד רבי יצחק דוד רזמוביץ זצ"ל
שלומי פריד, JDN     ב"ה י''ד בשבט תשע''ג   24.01.13

התייתם מאביו בהיותו ילד וגדל על ברכי סבו שהתגורר בגרוסוורדיין עיר מגוריו של ה’אהבת ישראל’ | לימים המפך למשמשו ואיש אמונו של ה’אמרי חיים’ | לאחר פטירתו דבק באדמו”ר מויז’ניץ מונסי | הלוויתו הערב בבני ברק

בשכונת מונסי שבניו יורק הלך הלילה לעולמו הרה”ח הישיש רבי יצחק דוד רזמוביץ זצ”ל פאר עדת חסידי ויז’ניץ מונסי, בן 91 היה בפטירתו.

משפחתו היתה מהמיוחסות והמפורסמות בויז’ניץ, סבו היה הגה”ח רבי יצחק דוד פוקס זצ”ל שהיה מגדולי חסידי הסבא קדישא בעל ‘אהבת ישראל’ זיע”א, שהתגורר בוויליחוביץ’ ועל שמו נקרא בשם ‘יצחק דוד’, דודו היה החסיד המפורסם רבי מרדכי חנא פוקס ז”ל, בהיותו נער ילד תמים עוד טרם בר מצוה, התייתם מאביו וגדל אצל סבו מצד אמו שהתגורר בגרוסוורדיין, ובזכות זה זכה להסתופף בצילו של ה’אהבת ישראל’ זי”ע.

לאחר נישואיו זכה לשמש בקודש פנימה אצל הרה”ק בעל ה’אמרי חיים’ נכנס, ועד מהר הפך לאיש סודו ואמונו, הקשר העז שהיה לו לרבו בהתבטלות גמורה ובחרדת קודש לא ניתן לשער, ביום ט’ ניסן תשל”ב כבו המאורות וה’אמרי חיים’ עלה בסערה השמימה, הצער והכאב ניכרו היטב על פניו, במסע הלוויה לא חדלו הדמעות לזלוג מעיניו ומאן להינחם, מיד לאחר מסע הלוויה כשהתיישבו הבנים שבעה היה הראשון שהגיש ‘קוויטל’ לשני הממשיכים כ”ק אדמו”ר בעל ה’ישועות משה’ זי”ע ואחיו יבלחט”א כ”ק אדמו”ר מויז’ניץ מונסי.

ימים אחדים לאחר השבעה ארז את מטלטליו ועבר להתגורר במונסי, שם היה מפארי החסידות עד יומו האחרון, והמשיך לדבוק בבנו השני האדמו”ר מויז’ניץ מונסי, במשך השנים חיבר את ספרו ‘ימים מקדם’ בו הוא מגולל את זכרונות שנצרבו בזכרונו מימי ההוד במחיצת מורו ורבו האדמו”ר בעל האמרי חיים, כן הוא מתרפק בספרו על תפילותיו הלוהטות של האמרי חיים בשנת תרצ”ו-תרצ”ז, בשנה לפטירתו של אביו האהבת ישראל, הוא מציין כי בתור ילד נשרשו בו עמוקות תפילות אלו.

אמש (ד) השיב את נשמתה לכור מחצבתה כשהוא זקן ושבע ימים בגיל 91, בשעת לילה מאוחרת נערכה הלוויתו, כשלאחר מכן הוטס ארונו ארמה, ובשעה זו 18:45 יוצאת ההלוויה מבית המדרש הגדול בקרית ויז’ניץ לבית החיים ויז’ניץ שם יטמן סמוך ונראה לאהל אדמו”רי בית ויז’ניץ.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים