האדמו”ר מבעלזא בכינוס המועצת: נלך כולנו לכלא ולא לצבא |
אלי בן דוד | JDN     ב"ה כ''ח בשבט תשע''ג    8.02.13

האדמו”ר אמר את הדברים הערב בכינוס מועצות גדולי התורה בבני ברק בה נטלו חלק עשרות מגדולי וצדיקי הדור חברי מועצות גדולי התורה של אגודת ישראל ודגל התורה | צפו בגלריה |
מועצות גדולי התורה של אגודת ישראל ודגל התורה התכנסו הערב (חמישי) בבני ברק סביב שולחן אחד גדול.

החל מהשעה 16:45 החלו להגיע חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שעלו אל הקומה השלישית במלון ויז’ניץ, שם התכנסו יחדיו לדון בנושא גזירת הגיוס, בה נכחו כ”ק האדמו”רים מגור, בעלזא, ויז’ניץ, ערלוי, צאנז, סלונים, סאדיגורה, מודז’יץ, אלכסנדר, ביאלא, באיאן, ובוסטון, שליט”א.

את הכינוס פתח מזכיר המועצת הרב מרדכי שטרן שהעלה בדבריו את זכרם של חברי המועצת שהלכו לעולמם בשנה האחרונה ה”ה כ”ק אדמו”רים מויז’ניץ וסאדיגורה זצ”ל, לאחר מכן הופקד ניהול הכינוס בידי האדמו”ר מסלונים.

ההתבטאות הנחרצת ביותר יצאה מפ”ק האדמו”ר מבעלזא שאמר: ‘במידה ויכפו על בחורי הישיבות להתגייס, אנחנו היושבים כאן סביב השולחן נצעד יחד איתם אל תוך הכלא.’

כשעה לאחר מכן ירדו האדמו”רים אל האולם בקומת הכניסה שם הצטרפו אליהם חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה בה נכחו, מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן, מרן הגר”נ קרליץ, ראשי ישיבת פוניבז’ מרן הגרי”ג אדלשטיין ומרן הגרב”ד פוברסקי, מרן הגרמ”צ ברגמן ר”י רשב”י, הגר”י שיינר ר”י קמניץ, הגר”א פינקל ר”י מיר ברכפלד, הגר”ד כהן ר”י חברון, הגר”י עדס ר”י קול יעקב, הגר”י זילברשטיין רבה של רמת אלחנן, שליט”א.

הכינוס נפתח באמירת פרק תהילים לרפואת חבר המועצת שאושפז הערב בבית החולים הדסה עין כרם ומצבו קשה הגאון רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה לרפו”ש, כשלפני התיבה עובר הגר”י זילברשטיין.

המשא המרכזי נשמע מפי מרן ראש הישיבה שאמר כדלהלן:

ידוע מה שאמר רבי סעדיה גאון שאין אומתינו אומה אלא בתורתה, כל קיום כלל ישראל הוא רק ע”י התורה ובלי תורה אין כלל ישראל, ובכל הדורות היו צריכים להלחם כדי שנוכל לשרוד, וב”ה הדור שלנו בזמן האחרון’ לומדים תורה וגודלים ת”ח גדולים וזוכים לחבר ספרים טובים הן בהלכה והן באגדה, והקב”ה יעזור שנוכל להמשיך כך עד הגאולה האמיתית, ועד אז צריך קצת להתאמץ כיון שזה לא כ”כ פשוט כמו שבכל הדורות היו נלחמים שלא יעשו גזירות נגד התורה כי בלי התורה אין כלל ישראל וכדברי רס”ג שאין אומתינו אומה אלא בתורתה, וכך זה במציאות שבלי התורה אין האומה כלל, כיון שכל האומה בנויה רק ע”י התורה וממילא לא שייך בלי זה, שזה כל חיינו ובלי זה עוקרים את האילן ושורשו, עוקרים את האילן עם השורש, ואוי ואבוי מה שיהי’, זה הולך לנו בחיים שלנו שנוכל להמשיך ללמוד תורה ולקיים מצותיה וכל הכלל ישראל עד שהקב”ה יעזור שנזכה לגאולה.

ומכאן אנו מבקשים ומתחננים לשלטונות שלא יקשו עלינו, כי אחרת יעקרו את הכלל ישראל את התורה האילן ושורשו והקב”ה יעזור שנוכל להמשיך הלאה ונוכל להצמיח את גדולי האומה ת”ח שזה התכלית של הכלל ישראל תורה ויר”ש, והקב”ה יעזור שנזכה עד הגאולה האמיתית לזכות להמשיך, שרדנו את המצבים הקשים להיות יהודים, ויהודים זה ע”י התורה ובלי התורה אין יהודים והקב”ה יעזור שנזכה להמשיך עד הגאולה האמיתית בב”א.

בסיום דבריו מירר בבכי שנשמע היטב בחלל החדר, וכפי שהעיד הערב ח”כ הרב ישראל אייכלר בכלי התקשורת שזה היה רגע השיא שגדול הדור הוריד דמעות לאחר נאומו, וכולם היו בהלם מוחלט.

בהמשך הקריא ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין את מכתבו של ראש ישיבת מעלות התורה מרן הגר”ש אויערבאך שליט”א: ‘חובה עלינו בשעה זו לעמוד על המשמר בתוקף ובגבורה על נשמת ישראל – עיקרי הדת, שעומדים לפגוע בישיבות ובכוללי האברכים ולהכניס היראים תחת השפעת פורקי עול תורה, ולדעת שאסור לבוא במשא ומתן בנושא זה ואין כאן מקום לשום דיון, וח”ו שיבואו ויקבעו מי ראוי ומי אינו ראוי, וחובתנו רק לשמור מכל משמר שלא יהיה שום שינוי בעולם התורה, וכל עוד לא הוסדר הדבר אין להיכנס לסכנה ואין לילך כלל’. עכ”ד.

בסביבות השעה 19:00 ננעלה המועצת ההיסטורית כאשר המסר הברור היוצא אל הקהל הוא חד וברור, אין ולא יהיו פשרות בנושא הגיוס, עולם התורה ימשיך להתקיים כימי עולם וכשנים קדמוניות.