ערבים לדיור: דירת שלושה חדרים בחריש - 374,800 שקל בלבד
חיים שיף, פתרונט     ב"ה כ''ח בשבט תשע''ג    8.02.13

הבנייה בשטח תתחיל ביום שני טו' באב תשע"ג * הנרשמים נדרשים להפקיד צ'ק דחוי של 110 אלף שקל לתאריך ב' בתמוז כשתשלום זה מיועד להשלמת רכישת הקרקע, הוצאות תכנון רישוי וכו' * בסך הכל ישלמו הנרשמים 125,000 ש"ח מההון עצמי וכל השאר ילקח במשכנתא

שבועיים לאחר שהמכרזים בחריש נסגרו, מטילים בעמותת 'ערבים לדיור', בהנהלתו של שמוליק ליאני 'פצצה': מחיר דירת 3 חדרים מושלמת ורגילה
לזכאי משרד השיכון יעמוד על 374,800 ₪ בלבד! שוב, לא מדובר בדירות מוקטנות לפי 'תוכנית ליאני', אלא בדירות רגילות.


זהו מחיר חסר תקדים בהיקפו ואין ספק שיחולל 'רעידת אדמה' בציבור החרדי, כשלראשונה עמותה מצליחה למכור דירות במחיר זול שכזה. לא הבטחות אלא מציאות בשטח. המחיר ש'ערבים לדיור' מציעה, נעשה אחרי שהם סגרו הסכמים מול קבלני ביצוע בשטח ולאחר שקלול כל הנתונים הנוספים.


במכתב שנשלח בימים אלו לרוכשים נאמר, כי הבנייה בבניינים הראשונים שבמתחמים תתחיל ביום שני טו' באב 22.7.2013. "על פי הנתונים הרשמיים שקיבלנו ממשרד השיכון, דרכי הגישה והתשתיות הנצרכות לתחילת בניה במתחם הראשון, ייעשו עד לתאריך האמור, בימים אלו אנשי המקצוע עמלים על כל ההכנות הנדרשות לקבלת ההיתר הבניה, בכדי להתחיל בבנייה מיד עם קבלת הקרקע", נאמר במכתב.


בנוסף מציינים בעמותה, "כי מיד כשהתנהלות המכרז החלה להשתבש בגלל החשדות והחקירות בפעולות שבוצעו בידי עסקנים מעמותות האחרות, הודענו שנעכב את הגבייה של הצק השלישי (כל אחד נדרש לשלם מקדמה של 3 צ'קים). ערפל נפרס על סוגית המכרז, ולא ראינו טעם להחזיק כספים ללא מטרה ברורה, גם אם הכספים מופקדים בחשבון הנאמנות של משרד עורכי הדין. כעת, לאחר הזכיה במכרז, הצ'ק השלישי יוצג לגביה ביום ראשון ז' אדר 17.2.13".


לגבי שאר התשלומים, ידרשו הנרשמים להשלים את התשלום הראשון בצ'ק דחוי לתאריך ב' תמוז 10.6.2013. תשלום זה מיועד להשלמת רכישת הקרקע הוצאות תכנון רישוי וכו'. התשלום יהא בסך 110,000 ₪ ויצורף למקדמה ששולמה במוקדי ההרשמה. ובסך הכול יעמוד התשלום על סך 125,000 ש"ח מחשבון תשלום מהון עצמי.


המשך התשלומים עבור הבניה ישולמו לפי התקדמות קצב הבניה וישולמו כפי הנראה ממשכנתא שתילקח עבור כל הקבוצה מאחד מהבנקים למשכנתאות ובתנאים מיוחדים כפי שיצליחו להשיג במו"מ מול הבנקים. "הבנקים מודעים לעובדה כי ערך הקרקע גבוה בהרבה מסך התשלום שערבים לדיור שילמה בפועל, עובדה שאמורה לתת יתרון לתנאי המשכנתא", אומרים ב'ערבים לדיור'.עוד מדגישים ב'ערבים לדיור', בכדי לדרוש מהאדריכלים לתכנן את הבניינים על פי דרישות החברים, מספר חדרים וגודל דירה ועל מנת שנוכל לתת לחברים את מבוקשם, ככל שהדבר יינתן - נערוך מפגש רישום נוסף. במפגש זה יתבקשו החברים לציין שוב את העדפותיהם. מספר חדרים, קומה, וגודל דירה סטנדרטית או מרווחת. "נדגיש כי הרישום לא נועד לצרף חברים חדשים וכל מטרתו רענון דרישות החברים על פי תחזית עלויות הכוללות עלויות הקרקע והפיתוח בצורה ברורה יותר".


"חשוב לציין", נכתב עוד, "כי צוות המתכננים יתכנן את הבניינים על בסיס הנתונים שנקבל מהחברים, ולאחר התכנון תתקיים פגישה נוספת, לבחור את דירתם כיוון וקומה על פי הסדר שנקבע בהצטרפות 'ראשון להצטרפות יהא הראשון לבחירת הדירה' לצד יתר התנאים שבמסמך ההצטרפות".


מכתב מציינים ב'ערבים לדיור', "כי משרד השיכון מעניק סך 44,500 ₪ בממוצע לפי המגרשים שזכינו. למי שמסיים את עבודת הבנייה בפרק זמן של 26 חודש כמענק עידוד לזירוז העבודה. הטבה זו תינתן לקבלנים עבור הדירות שנמכרו לזכאי משרד השיכון. 'ערבים לדיור' תעביר את כספי ההטבה לחברים הזכאים בגינם תתקבל ההטבה".


בנוסף להטבה, קיים מענק מותנה מיוחד לזכאים בסך 60,000 ₪ (לזוגות נשואים חסרי דירה עם ובלי ילדים) שמקורו בהחלטת ממשלה. המענק ניתן לחברים הזכאים ומופקד ישירות לחשבון הבנק של זכאי משרד השיכון ב- 3 פעימות במהלך הבניה, ככל שזו תתבצע בפרקי הזמן שיידרשו על ידי משרד השיכון:
א. 10% מגובה המענק - בגמר היסודות (כ-30 יום ממועד התחלת הבניה)
ב. 40% מגובה המענק – בגמר השלד (כ-7 חודשים ממועד התחלת הבנייה).
ג. 50% מגובה המענק – עם הצגת טופס 4 (כ-18 חודשים ממועד התחלת הבנייה).