ממראות העצרת


בני ברק: עצרת תפילה וזעקה לאור גזירת הגיוס המרחפת
אלי בן דוד | JDN     ב"ה ה' באדר תשע''ג   15.02.13

המונים מתושבי בני ברק השתתפו הערב בעצרת תפילה וזעקה לאור גזירת הגיוס המרחפת מעל בני הישיבות שהתקיימה בהיכל ישיבת פוניבז’ לצעירים | הגה”צ המשגיח רבי דן סגל שליט”א נשא דברי התעוררות ולאחר מכן עבר לפני התיבה לאמירת תהילים | צילום: שוקי לרר JDN