מחירי הדירות נסקו ב-74.5% מתחילת גל העליות
גלובס     ב"ה ז' באדר תשע''ג   17.02.13

נתונים שפרסמה הלמ"ס בסוף השבוע מראים כי ב-2012 עלו מחירי הדירות ב-6.8% ■ ומה קרה לשכר הממוצע במשק? ירד ■ חודש יוני היה היחיד בו ירדו מחירי הדירות, וגם אז נרשמה ירידה זניחה של 0.1%
החשש של בנק ישראל מקצב עליית מחירי הדירות מקבל אישוש נוסף מנתונים שפרסמה בסוף השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי מדד מחירי הדירות של הלמ"ס, עליו מתבסס בנק ישראל בניתוחיו ובהחלטות הריבית, מחירי הדירות בישראל זינקו ב-1% בחודש דצמבר לאחר שעלו ב-1.1% בנובמבר וב-0.8% באוקטובר.

בשנת 2012 כולה עלו מחירי הדירות ב-6.8%; מתחילת גל העליות בגדול במאי 2007 נסקו המחירים (נומינלית) ב-74.5%.
מנתוני הלמ"ס עולה שב-2012 היה רק חודש אחד בו ירדו מחירי הדירות - חודש יוני - וגם אז הם ירדו ב-0.1% בלבד. החודשים החזקים ביותר בהם עלו המחירים ב-1%-1.1% היו אפריל, נובמבר ודצמבר; החודשים החלשים ביותר היו פברואר ומארס (עליות של 0.1% מדי חודש) וכאמור יוני שבו ירדו המחירים ב-0.1%.
העלייה במחירי הדירות ב-2012 מגיעה לאחר שבשנת 2011 עלו המחירים ב-2.76% וב-2010 הם עלו ב-12.8%. בשנה שלפני כן המחירים זינקו ב-19.6% ובשנת 2008 עלו ב-10%.
ומה עם השכר הממוצע? לפי נתוני הלמ"ס המעודכנים לנובמבר, עמד השכר הממוצע במשק על 8,837 שקל בחודש. מדובר בירידה של 0.5% בהשוואה לרמת השכר הממוצע בתחילת 2012. בינואר 2011 עמד השכר הממוצע על 8,644 שקל, כלומר מתחילת 2011 עד נובמבר 2012 השכר הממוצע עלה ב-2.2% בעוד שמחירי הדירות זינקו ב-8.6% באותה תקופה.
"חברי הוועדה הביעו דאגה לאור התחדשות עליית מחיר הדירות בקצב מהיר במקביל לירידה בהתחלות הבנייה ועלייה במספר העסקאות ובהיקפי המשכנתאות", נכתב בפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל. "חברי הוועדה ציינו כי השפעת צעדי המדיניות שננקטו ברבעון האחרון של 2012 אשר מגבילים את שיעור ה-LTV בהיקפי המשכנתאות החדשות החל מנתוני ינואר 2013. בדיון בוועדה הודגש כי צעדי המדיניות שנקט בנק ישראל בשנים האחרונות בתחום המשכנתאות מוכוונים בעיקר לשמירת היציבות הפיננסית וכי השפעתם הממתנת בשוק הדיור פועלת על צד הביקושים בלבד".

מקור - גלובס http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000822721#fromelement=hp_firstarticle