תקנה חדשה לתלמידי שיעור ב’ בבעלזא: להתארס רק מז’ ניסן
אשר קליין, JDN     ב"ה כ''א באדר תשע''ג    3.03.13

ההורים התלוננו, וועד החינוך קבע: תלמידי הישיבות הגדולות יוכלו להתארס מז’ ניסן – סו”ז חורף בשיעור ב’ | יש לקבוע תאריך לחתונה רק מחודש טבת שלאחריו |

הוראה החדשה מתפרסמת ביום ששי בבטאון החסידות השבועי – ‘המחנה החרדי’, במכתב: “היות ובתקופה האחרונה הגיע לידינו פניות רבות מצד הורים לתלמידים בשיעור ב’ בישיבות הגדולות כי העובדה שחלק מתלמידי הכיתה מתארסים בתחילת השנה, גורמת להתרשלות חמורה כבר בתחילת שנת הלימודים, ובהמשך אף להתפרקות הכיתה, עד שהורים רבים נאלצים מחוסר ברירה ליכנס לפרק השידוכים בניגוד לרצונם ולשאיפתם, וטענתם בפיהם כי ברוב מוחלט מן הישיבות הגדולות בארץ ישראל תוקנו תקנות בעניין ולמה נגרע”.

המכתב נושא בראשיתו לוגו של ‘וועד החינוך דחסידי בעלזא’, אלה נכנסו אל הקודש פנימה, ובעצתו פירסמו על דעתו ורצונו, כי מכאן ואילך יאפשרו לתלמידי הישיבות גדולות להתארס רק אחרי תום זמן חורף בשיעור ב’ (ז’ ניסן), כמו כן יתאפשר לקבוע זמן החתונה רק מיום ג’ טבת (זאת חנוכה) בשנה שלאחריה (שיעור ג’).

בשלהי ההוראה נכתב: אלו אשר מחמת סיבה כשלהי יצטרכו לחרוג מהתקנות הנ”ל, לא יתאפשר לבנם החתן להמשיך את לימודיו בישיבה גדולה, ויוכלו להעיברו לישיבה גבוהה – שני ישיבות בבעלזא המכונות ברכת אהרן ומתיבתא.

מודעה נוספת המתפרסמת בריכוזי בעלזא בארץ ובעולם, פונה לציבור חסידי בעלזא בחו”ל, שכן נוצרה בעיה עם תלמידי ישיבות בעלזא בעולם, שמתאחדים בסוף ימי בחרותם ומגיעים ללמוד בישיבות בעלזא בישראל. ובכך, נוצרים פערים גדולים בגיל הבחורים שעולים לישיבות הגדולות.

על כן בהתייעצות ההנהלה הרוחנית והגשמית וכמובן על דעת מרן האדמו”ר, הוחלט לקבוע תאריך אחיד לכל המוסדות בארץ ישראל ובעולם לכל כיתה וכיתה, והוא מא’ אלול עד ל’ מנחם אב.