ערבים לדיור: ועד הדיור פעל לייקר את הקרקע בחריש
מוטי קורנפלד, פיתרונט     ב"ה כ''א באדר תשע''ג    3.03.13

ערבים לדיור חושפת בתשובתה לבית המשפט לעניינים מנהליים יותר מטפח על התנהלותו של ועד הדיור המאוחד * אמצעים שבהם נקט ועד הדיור להבטחת השליטה והמונופול במגזר החרדי היו רבים ומגוונים. צבא של עסקנים, נציגים פוליטיים ופעילים עשו ככל יכולתם לחבל במאמציהם של גופים במגזר החרדי שהתמודדו במכרז

עמותת "ערבים לדיור" של הרב שמואל ליאני טוענת בתגובה שהגישה לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה כי ועד הדיור החרדי, שאיגד את יתר העמותות החרדיות שהשתתפו במכרזים, העלה את מחירי הקרקעות במקום ללא הצדקה, במטרה לגרוף הון.

טענות העמותה נחשפו בכתבה שפורסמה לאחרונה בעיתון "דה מרקר" ומהם עולה כי ערבים לדיור מיישרת קו עם תלונות העמותות החילונית והדתית לאומית שהשתתפו במכרזים, כי מדובר בהתאגדות קרטליסטית של ועד הדיור החרדי, שנועדה לזכות בקרקעות בחריש, ואולם היא מוסיפה טיעונים משלה: "היותה של העמותה מייצגת ציבור חרדי, בכך סיכנה העמותה את שליטתו המונופוליסטית של ועד הדיור החרדי המאוחד, וככזו, סומנה על-ידו כאיום.

"דומה שהעותרות בחרו להגיש את העתירה על עמודיה המסועפים, הסעדים למכביר המבוקשים בה, תוך ניסוח מגמתי החסר עובדות מהותיות והצגה מעוותת שחלקה בדיונית לגמרי. כל זאת, תוך הסתרה מכוונת של מעלליהם המשותפים של 'התמנון' ו 11 זרועותיו: ועד הדיור החרדי חריש והעותרות.

"אמצעים שבהם נקט ועד הדיור להבטחת השליטה והמונופול במגזר החרדי היו רבים ומגוונים. אמצעים אלה כללו שימוש חופשי בשניים מתוך שלושת העיתונים היומיים המרכזיים במגזר החרדי, הנמצאים בשליטתם של מנהלי ועד הדיור, והפעלת צבא של עסקנים, נציגים פוליטיים ופעילים שעשו ככל יכולתם לחבל במאמציהם של גופים במגזר החרדי שהתמודדו במכרז".


דמי רישום של 400 שקל

מהמסמכים שהועברו לבית המשפט עולה, לכאורה, כי חברת ועד הדיור החרדי המאוחד הקימה, אירגנה וניהלה את העמותות החרדיות. בהמשך ניהלה משא ומתן עם חברת מליבו בנייה שבו סוכם כי מליבו תיגש כיזם למכרז ו-ועד הדיור ידאג לקבוצת רוכשים ולמימון. אף שההסכם עם מליבו לא בא לידי ביצוע, חברת ועד הדיור החרדי המאוחד היא שניהלה את הדיירים, קבעה כמה מהם יירשמו בכל עמותה, קבעה את גודל המתחמים שעליהם יתמודדו ומחירים גבוהים לקרקע ליחידת דיור.

במסגרת ניהול הדיירים, עולה כי חברת ועד הדיור גבתה דמי הרשמה של 400 שקל מכל נרשם ובסך הכל 1.4 מיליון שקל (כ 3,500 נרשמים). "אם מדובר בגוף שפועל רק 'לשם שמים', כיצד הדבר מסביר את העובדה שדמי ההרשמה שנגבו על-ידי ועד הדיור היו כ 400 שקל מכל אחד. רק לשם השוואה, דמי ההרשמה שנגבו על-ידי המשיבה (ערבים לדיור), היו 30 שקל", נטען בתגובה שהועברה לבית המשפט.

העמותה התייחסה גם לגובה ההצעות של העמותות מטעם ועד הדיור החרדי. לטענתה, בעוד שהקרקעות שהוצעו במכרז היו בחלקן במחיר אפסי, טווח ההצעות שהוגשו על-ידי העמותות מטעם הוועד נע בין 34 44 אלף שקל לקרקע ליחידת דיור. "הצעות המחיר שהוגשו על-ידי העותרות היו יקרות משמעותית מהשומות שנעשו לקרקע על-ידי המדינה ומהצעות אחרות שהוגשו על-ידי רוב המשיבים. הצעות אלה היו עלולות לייקר את שווי הנדל"ן בחריש שלא בצדק, בניגוד לכוונת המדינה ובניגוד לטובת אותן משפחות קשות יום הנמנות על המגזר החרדי. מאין קמה לעותרות הזכות לבוא ולייקר את מחירי הקרקע במאות אחוזים? וכיצד תימחור הקרקע הקיצוני עולה בקנה אחד עם המצג ההתנדבותי וגומל החסד שהן מנסות ליצור לעצמן?", טוענת עמותת ערבים לדיור בתגובה שהגישה.

עמותת ערבים לדיור מצטטת גם מהתקנון של ועד הדיור החרדי, ששונה בנובמבר 2012, אחרי שמכרזי המינהל בחריש נסגרו, "רוח התקנון המקורי שונה באופן מהותי כשבועיים לאחר סגירת המכרזים", כותבת עמותת ערבים לדיור. "התקנון החדש נועד להסתיר את אופיו האמיתי של ועד הדיור החרדי. זו חברה פרטית לכל דבר ועניין שמטרתה להשיא רווחים לבעלי מניותיה. העובדה כי ועד הדיור עובד 'בהתנדבות' אינה עולה בקנה אחד עם הקמת חברה בע"מ, גם אם לא מחלקים דיווידנדים. ניתן לגרוף הון לא רק בצורה של כסף שמקורו בתשלום ישיר של משתכנים. בהחלט ניתן לחשוב על הון פוליטי שיגרוף מי שיצטייר או יצייר עצמו כ'בונה חריש'".


"קמפיינים שליליים בתקשורת החרדית"

בתגובה שהגישה עמותת ערבים לדיור נכתב עוד על אחיזתם של גורמים בוועד הדיור בכלי התקשורת החרדים. "לשם המחשה", נכתב, "הרב מאיר פרוש, ממנהלי ועד הדיור, הוא ממנהלי החברה והמוציאה לאור של עיתון 'המבשר' (בעוד שאשתו רשומה כבעלת השליטה בחברה). בנוסף, מרדכי קרליץ, מנהל בוועד הדיור ובעל מניות בו, הוא גורם בכיר ומשפיע בביטאון 'יתד נאמן'. השליטה בכלי התקשורת החרדיים איפשרה לוועד הדיור לנהל קמפיינים שליליים ואגרסיביים בתקשורת החרדית נגד מתחרים פוטנציאלים ולנעול את העיתונים בפני מידע ופרסום של אותם מתחרים.

"באמצעות העיתונים ניהל ועד הדיור קמפיין חורמה תקשורתי נגד גופים מתחרים ובתוכם ליאני. במקביל נמסר לליאני ממערכות העיתונים כי לא יינתן לו אישור לפרסם מודעות פרסומיות בנוגע למכרזי חריש. מהאמור לעיל עולה כי ועד הדיור לא בחל בשום דרך כדי לשמר את ההגמוניה בתוככי המגזר החרדי. אשר כך, עמותות אלה אינן אלא שלוחות של גורם כוחני ורב השפעה כפי שאף הציג עצמו כך בקרב הציבור החרדי".

בקשנו את תגובת ועד הדיור להאשמות החריפות של "ערבים לדיור" ולכשתתקבל התגובה נפרסמנה.