אשדוד אבלה • האדמו”ר מנעשכיז הלך לעולמו
אשר קליין, JDN     ב"ה כ''ד באדר תשע''ג    6.03.13

חצי שנה אחרי חמיו האדמו”ר משומרי אמונים, השיב את נשמתו הערב ליוצרה כשהוא בן 50 בפטירתו, הותיר אחריו עשרה בנים שרק 8 מהם השיא | בליל פורים אירס את בתו | הלוויתו הבוקר באשדוד ובירושלים
|

מאשדוד מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו בדמי ימיו של כ”ק אדמו”ר מנעשכיז הרה”צ רבי בן ציון ישראל שטרן זצ”ל לאחר מחלה קשה.

האדמו”ר זצ”ל נולד לאביו הגה”צ רבי מאיר שטרן שיבלח”ט רבה של מירון ולאמו הרבנית מרת פעסל תחי’ ביום ה’ באלול שנת תשכ”ב בישראל, משחר נעוריו אמרו הכל כי נשמתו גבוהה ולגדולות נוצר, בהיותו ילד בת”ת כבר החכים את רבותיו, בילדותו ובימי בחרותו הסתובב אצל כ”ק אדמו”ר בעל ה’ישועות משה’ מויז’ניץ זצ”ל, ואצלו קנה יראת שמים ועבודת השי”ת באמת ובתמים.

בהגיעו לפרקו לקחו כ”ק אדמו”ר בעל ה’חוקי חיים’ משומרי אמונים זצ”ל כחתן לבתו הרבנית מרת רייזל תבדל לחיים, יחד הקימו את ביתם בעיר בני ברק סמוך לאב הגדול האדמו”ר משומרי אמונים.

שנים ספורות לאחר נישואיו פתח את בית מדרשו הראשון ברח’ הרצל (כיום הרב שך) בבני ברק, שם מסר שיעורים וטישים שהיו סוחפים אליהם קהל רב משוחרי התורה והחסידות.

לפני כעשרים שנה עבר להתגורר באשדוד והקים את בית מדרשו ברובע ז’, גם שם הפך לאבן שואבת, ורבים התפללו במחיצתו והיו מתברכים ומתייעצים בחכמתו, אך חרה לו שהיה הבנין ישן ומוזנח, כעבור שנים מספר הצליח בסיועם של נדיבי עם להקים בנין לשם ולזכר סבן הגדול הרה”ק רבי מרדכי מנעשכיז זי”ע, שכלל שטיבלך לתורה ולתפילה וכן מקווה טהרה לרווחת תושבי האיזור.

רבים השיב מעוון, והכניסם תחת כנפי השכינה, דאג לכל מחסורם מהמסד ועד טפחות, גידלם חינכם וגם ליווה אותם אל חופתם, וכל זאת תוך שהוא מגדל את עשרת בניו לשם ולתפארת בדרכי אבותיו ורבותיו.

אדמו”רי ורבני אשדוד שמחו בבואו לגור במחיצתם, כיבדוהו והעירצוהו מאוד בכל עת ועונה, וגם שיבחו אותו על מעשיו ופעליו הכבירים למען כלל ישראל.

לפני כשנתיים לקה במחלה הארורה, וסבל יסורים קשים ומרים, אך עם זאת דאג להסתיר את כאבו הפרטי, והמשיך במלאכת הקודש, הפצת תורה וקירוב רחוקים.

בליל פורים האחרון חגג את שמחת אירוסי בתו עם נכד האדמו”ר נדבורנה ארה”ב יבלח”ט, השמחה ששרתה על פניו היתה עד אין קץ, אך מצבו כבר היה קשה מאוד, והרופאים לא בישרו טובות, אם זאת המשיכו השמחה והחיוך לשרור והאמין כי יזכה ללוותה תחת החופה.

אך לדאבון לב, לפני דקות אחדות איבד את הכרתו, מתנדבי הצלה שהוזעקו לטפל בו ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך כעבור זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו, אך בן 50 היה בעת יציאת נשמתו.

הותיר אחריו ארבעה בנים וששה בנות, רק שמונה מהם זכה להשיא בחייו.

הלוויתו תצא הבוקר (רביעי) בשעה 10:00 מבנין בית מדרשו ברח’ רבי יוסי בן חלפתא רובע ז’ אשדוד, ובשעה 14:00 מבית המדרש שומרי אמונים ברח’ מאה שערים בירושלים לעבר הר הזיתים שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.