ההסכם עם ‘הבית היהודי’ נחשף: המשרד לשרותי דת יורחב
דוד בירנבוים, JDN     ב"ה ו' בניסן תשע''ג   17.03.13

יו”ר הבית היהודי נפתלי בנט הצליח להכניס סעיפים נוספים רגע לפני חתימת ההסכם הקואליציוני, בין היתר: יורחבו סמכויות המשרד לשירותי דת, יושלם הליך החקיקה להארכת כהונת הרבנים הראשיים | הגברת השוויון בנטל.

מפרטי ההסכם עם הבית היהודי עולה שורה של הישגים שקוצר יו”ר המפלגה נפתלי בנט, מסתבר שהבריון החדש של הפוליטיקה החדשה הצליח להשיג שליטה הרמטית על כל מוקדי הכוח שחלשו בעבר על משרד הדתות.

להלן, ‘הבית היהודי’ תרחיב את סמכויות המשרד לשירותי דת בתוך 30 ימים מיום כינון הממשלה. בין היתר יועברו למשרד: הרבנות הראשית כיחידת סמך, המקומות הקדושים (ממשרד התיירות) שהיה עד היום ברשות ש”ס והחרדים שלטו על כל ארגון האירועים וכן מערך הגיור, שעליו לחמו כל גדולי ישראל ימסר אף הוא לשליטת הבית היהודי.

בנוסף, המשרד לשרותי הדת יהיה המשרד הממונה על השמיטה (היתר מכירה) ויוענקו לו כלל הסמכויות.

יושלם הליך החקיקה המאפשר לרב ראשי מכהן להתמודד לבחירת הרב הראשי הבא.

עוד בהסכם: מוסכם על הצדדים כי יחוקק חוק להגברת השוויון בנטל על פי העיקרון שבו אזרחי ישראל יתרמו את חלקם לנשיאה בנטל.

הממשלה תפעל למימוש תכנית הדיור הלאומי כפי שתוכן ע”י משרד השיכון בתאום עם משרד ראש הממשלה.

הצדדים יתמכו בהצעת חוק יסוד: הגברת המשילות ושינוי שיטת הממשל.

הצדדים יפעלו לטיפול במצב הדיור בישראל ויפעלו להורדת מחירי הדיור.

הצדדים יפעלו להורדת יוקר המחיה מתוך מטרה לקיים צדק חברתי ולצמצם פערים חברתיים.

בנט לא שכח בדרכו את מוסדות החינוך הדל”י והוא מציג שורה ארוכה של ריפודים שמהם עולה כי ישמר מעמדם הכלכלי של מוסדות הציונות הדתית, ויותקנו תקנות ונהלים לצורך הסדרת התשלומים.

תקצוב החינוך הציוני דתי והקלה בנטל תשלומי הורים: הממשלה, תפעל לשינוי מנגנון התקצוב של החינוך הממלכתי דתי בתוך 90 ימים באופן שיאפשר חלוקה הוגנת יותר של התקציב בין קבוצות האוכלוסייה השונות המתוקצבות מסעיף זה. שינוי מנגנון התקצוב כאמור יחל ממועד אישור התקציב לשנת 2013 בכנסת. עד ליישום השינוי האמור לעיל תפעל הממשלה להקים, בכפוף לכל דין, קרן מלגות ייעודית.

כפי שדווח, לפי ההסכמים הקואליציוניים: החרדים לא יוכלו להיכנס לממשלה בלא הסכמת לפיד-בנט-לבני, החל מעתה, מפלגי סיעות לא יזכו למימון בחירות. חוק בעלות תקציבית של 50 מיליון ש”ח יידרוש תמיכתם של לפחות 61 חכ”ים, כחלון ימונה לתפקיד יו״ר מנהל מקרקעי ישראל לאחר שינוי החקיקה ובנוסף, לאף סיעה אין זכות וטו על חקיקת חוקי יסוד.